Близо 60% от родителите искат видеонаблюдение в детските градини и ясли във Варна
6 471 са попълнените анкетни карти
Публикувана: 13 Feb 2018 | 12:40

Близо 60% от родителите искат постоянно видеонаблюдение в детските градини и ясли във Варна. Това показват резултатите от анкета, проведена от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.
 

6 471 души са се включили в допитването, проведено от 5-и до 9-и февруари. Целта на инициативата е да се проучат обществените нагласи сред родителите, чийто деца посещават детските градини. 


На въпроса: „Да се въведе ли видеонаблюдение в детските градини/яслените групи/?“, 59% от анкетираните са отговорили, че искат поставянето на видеонаблюдение, 19% са против, а 21% не могат да преценят.


94% от родителите са оценили като удовлетворителен сутрешния прием на детето в детското заведение. 5% са отговорили на този въпрос с "частично ме удовлетворява" и 0,004% - "не ме удовлетворява". 


В отговор на въпроса „Според Вас персоналът и учителите проявяват ли индивидуален подход и разбиране към потребностите и характера на Вашето дете/деца/?“, 86% отговарят с „да“, 3% - „Не“, и 11% не могат да преценят.

 

На въпроса: „Кое е най-важното за Вас и детето Ви по отношение на посещението в детската градина?“, където могат са се посочат до 3 отговора, резултатите са следните: да спазват правилата за достъп спрямо здравно-хигиенните изисквания в градината/яслената група-56%; да няма деца, които проявяват насилие спрямо околните - 55%; персоналът/учителите да проявяват индивидуален подход и разбиране към потребностите и характера на Вашето дете - 51%; инфраструктурата/материалната база и условията да са добри - 20%; персоналът/учителите в групата да спазват добрия тон спрямо децата в групата - 43%; детската градина/яслена група да осигурява високо ниво на безопасност/ съоръжения, среда, охрана/ - 33%. 


Експертите от дирекция „Образование и младежки дейности“ са извършили и проверки в произволно избрани 15 детски градини. Проведени са неформални разговори с родителите в часовото време, когато прибират децата си, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“. Направени са препоръки за някои детски градини по отношение на подобряване на инфраструктурата, състоянието на уредите за игра на двора и допускането на външни лица в дворовете на детските заведения.


Четете още:

Ще има ли камери в детските градини и яслите?


 

Коментари ( 0 )