IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна 18°
България
14:45 | 4 януари 2023
Обновен: 14:42 | 23 май 2024

Какво реши МС днес: Всяка допълнителна помощ за Украйна - през одобрение на парламента

Откриват филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас

По материала работи: Слав Велев
Какво реши МС днес: Всяка допълнителна помощ за Украйна - през одобрение на парламента

Публикуваме всички решения, гласувани на днешното редовно заседание на служебния кабинет:

Открива се филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще има свой филиал в Бургас, реши правителството. Откриването му е по предложение на висшето училище въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Мотивите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за откриване на звеното съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот. Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и теология. Обучението, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по три специалности от професионално направление Музикално и танцово изкуство за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление Религия и теология за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма.

С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалностите на филиала ще осигури редица предимства на града и региона, поради което общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база за нуждите на обучението.

България ще участва в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура

Министерският съвет прие Решение за участието на Република България в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура, което ще се проведе от 20 май до 26 ноември 2023 г. в гр. Венеция, Италия.

Министерството на културата ще осъществи цялостната организация на участието в изложението, като обяви и проведе конкурс за кураторски проект, определи състава на журито и обяви резултатите от проведения конкурс.

Министерството на културата ще определи национален комисар за участие на Република България в 18-то издание на Венецианското биенале за архитектура, който ще бъде натоварен с контрола на проекта за национално участие и ще носи отговорност за реализацията му при спазване на правилата и сроковете на изложението, законодателството на държавата домакин, както и българското законодателство.

Участието на страната в подобен международен форум в областта на архитектурата е от значение за стимулиране не само на диалога между отделни автори, но подпомага утвърждаването на международното сътрудничество в областта на културата като фактор за издигане на международния авторитет на България и използването на нейния капацитет за постигане на значими външнополитически цели и приоритети.

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., с което се предвижда прехвърляне на средства към нови извънредни мерки. Целта е компенсиране на сектор „Рибарство“, който трябва да се справи с последиците, породени от конфликта между Русия и Украйна.

Над 13 млн. лева от общия бюджет на Програмата ще бъдат насочени към операторите в сектор Рибарство. Те ще получат компенсации за пропуснатите от тях приходи и за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, което засегна риболова, аквакултурите и преработката. Предвиждат се и компенсации за временно преустановяване на риболовните дейности поради опасност за сигурността на екипажите. Увеличава се и бюджетът на мярка „Техническа помощ“.

С изменението се осигурява необходимата подкрепа на сектора, както и успешното изпълнение на ПМДР 2014-2020 г. до края на програмния период.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2022 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2022 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 9 804,29 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 412,79 лв., за командировки на областни управители 3 530,50 лв, за командировки на председатели и членове на държавни комисии 300 лв. и за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 474,40 лв.

Регионален център за предприятията на социалната и солидарната икономика ще се създаде в град Ловеч

Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи договор за покупка на недвижим имот в полза на държавата, който ще бъде обявен за публична държавна собственост и ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на труда и социалната политика.

Имотът се намира в град Ловеч. Придобиването му е в изпълнение на инвестиция „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на проекта е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България. Това ще допринесе за тяхното модернизиране и дигитализиране и за развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика.

Финансирането е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

МУ-Плевен с нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина

Нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина ще бъде изграден към Медицинския университет в Плевен. За целта през март 2022 г. правителството възложи на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, за обявяване на имота за публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на. висшето училище.

Обявената от община Плевен продажна цена в размер на 1 906 300 лв. без ДДС е с 44 300 лв. по-висока от размера на средствата, предвидени в решението на правителството от месец март - 1 862 000 лв. Затова днес Министерският съвет реши имотът да се закупи на цена 2 287 560 лв. с включен данък добавена стойност в размер на 381 260 лв.

Решението не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, като разликата от 425 560 лв. е в рамките на утвърдения бюджет на Медицинския университет – Плевен.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за отнемане поради отпаднала нужда от Министерството на отбраната правото на управление върху имот - публична държавна собственост и за обявяването му за имот- частна държавна собственост. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 3, с площ от 1490 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с 4 сгради с обща застроена площ 650 кв. м. Имотът се обявява за имот-частна държавна собственост. По силата на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост остава в управление на областния управител на област Кюстендил.

Съгласно друго правителствено решение се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на участък от Път I-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“ на територията на областите Видин и Монтана. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен плен за трасето. Те се намират в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци в област Видин, както и с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници, община Монтана в област Монтана. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството промени свое Решение № 423 от 2008 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имоти - публична държавна собственост, на Държавен фонд „Земеделие“. С промяната част от имота - публична държавна собственост, с площ от 51,08 кв. м, представляваща два склада и санитарен възел, се предоставят за управление на Държавен фонд „Земеделие“, който реално ползва имота и към момента. Имотът се намира в град Варна, бул. „Христо Ботев“ № 4-А.

Правителството обяви също имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието, за публична държавна собственост. Той е с площ 19 942 кв. м и представлява прилежащ терен към язовир „Тича“ с построени в него една втора идеална част от сграда и друга сграда. Имотът се намира в село Сушина, община Връбница. Използва се за административни цели от експлоатационния персонал, изпълняващ дейностите по експлоатацията и текущата поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно Закона за водите.

Република България открива консулство в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон, и за назначаване на Луис Карлос Урсуа Кастильо, гражданин на Мексиканските съединени щати, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Мексиканските съединени щати, със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон.

Нуево Леон е един от най-развитите в търговско и индустриално отношение мексикански щати. Столицата на щата, гр. Монтерей, е третият по значение икономически център в страната.

Луис Карлос Урсуа Кастильо е бизнесмен с опит в областта на финансовите, икойюмическите и социалните дейности, както и консултант на множество национални и международни компании. Той разполага с добро обществено положение и с широки търговски и политически контакти в щата Нуево Леон.

Очаква се назначаването на почетен консул на Република България в Мексиканските съединени щати, със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон, да допринесе за допълнителното насърчаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес, включително в търговско-икономическата сфера.

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между министерствата на енергетиката на България и на Гърция

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на околната среда и енергетиката на Република Гърция. Целта на документа е укрепването на сътрудничеството между двете държави за гарантиране сигурността на доставките и съхранението на природен газ, в дух на солидарност и взаимопомощ.

Меморандумът ще бъде сключен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1032 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 г. за изменение на Регламенти (ЕС) 2017/1938 и (ЕО) № 715/2009 във връзка със съхранението на природен газ. Според изискванията на регламента всяка държава, която не разполага с подземни съоръжения за съхранение на газ на нейна територия, трябва да поддържа стратегически резерви, равни на 15% от годишното си потребление в друга страна от ЕС.

Един или повече гръцки доставчици на националната система за пренос на природен газ, управлявана от DESFA, следва да се регистрират като потребители на българската преносна система, както е предвидено в Мрежовия кодекс на „Булгартрансгаз” ЕАД. По този начин те ще могат да резервират капацитети за нагнетяване и добив в ПГХ „Чирен” за максимален общ обем на съхранение от 0,7 TWh.

От своя страна слотове и капацитет за съхранение, както и съответният капацитет за регазификация от терминали в Република Гърция, могат да бъдат резервирани от един или повече български доставчици на националната газопреносна система, управлявана от „Булгартрансгаз” ЕАД. Те ще използват втечнен природен газ за директно снабдяване на крайните потребители на територията на България за максимален общ годишен капацитет за регазификация от 2,0 TWh.

Меморандумът ще бъде сключен за 12 месеца и ще влезе в сила след ратифицирането му от Народното събрание на Република България.

МС одобри Меморандум за разбирателство между министерствата на енергетиката на България и на Гърция

Предвид стратегическото партньорство между Република България и Република Гърция и споделения им ангажимент за устойчиво социално-икономическо развитие на Югоизточна Европа, с решение на Министерски съвет бе одобрен Меморандум за разбирателство между енергийните министерства на страните. Чрез документа двете държави ще си сътрудничат при проучването на възможностите за изпълнение на проект за изграждане на нефтопровод „Александруполис-Бургас”.

Подписването на Меморандума цели създаване на необходимата база за проучване на възможностите за реализиране на инфраструктурния проект за пренос на суров петрол от не-руски източници от пристанището Александруполис в Република Гърция до района на Бургас в Република България.

Предвижда се създаването на специална работна група, с участието на представители на Министерството на енергетиката на България, на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция, както и на заинтересованите лица от двете страни. Експертният екип ще извърши необходимите предварителни проучвания, ще изследва възможностите за структуриране на проект за изграждане на нефтопровод Александруполис - Бургас и ще анализира вариантите за неговото финансиране. В рамките на работната група следва да бъде изготвен План за действие за реализиране на проекта до края на 2024 г.

Предвижда се капацитетът на предложения нефтопровод да осигурява като минимум пълна замяна на вноса на руски суров нефт в България по море от алтернативни източници.

Одобрено е присъединяването на България към Договора за консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия – Евростарс”

Правителството одобри присъединяването на България към Договора за консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия – Евростарс”. Целта на Договора за консорциум е да уточни по отношение на Партньорството за иновативни малки и средни предприятия взаимоотношенията между Страните, по-специално по отношение на организацията на работата, управлението на Партньорството за иновативни малки и средни предприятия и правата и задълженията на Страните по отношение, на отговорността, разрешаването на спорове, финансовите разпоредби и осъществяването на поканите.

Програма „Евростарс“ е съвместна инициатива на Еврика и Европейската комисия. Еврика е най-голямата в света междуправителствена мрежа за иновации и сътрудничество. Тя подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.

Инициативата ЕВРИКА като организационно-управленческа рамка-система от механизми и инициативи предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания и бизнес, основан на иновациите. Получаването на статут „проект на ЕВРИКА“ след оценка на проектното предложение и независимо от факта дали за проекта бъде осигурена безвъзмездна помощ, е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Правителството одобри участието на България в Съвместната програмата „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс”

Министерският съвет одобри участието на Република България в Съвместната програмата „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс”, разработена от ЕВРИКА и положително оценена от Европейската комисия.

С приемането на предложеното решение ще се осигури преговорния процес и сключването на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и официално участие на Европейската комисия в съфинансиране за държавите, отговарящи на условията за финансиране от ЕС, както е посочено в правилото за участие в „Хоризонт Европа”.

Правителството упълномощи изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на иновациите и растежа да подпише договорите за присъединяването на страната ни.

Програмата ще се осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като национален проектен координатор и финансиращ орган, администратор на държавна помощ за българските участници в международните научноизследователски и развойни проекти по програмата.

Средствата за финансиране ще бъдат предоставени от Националния иновационен фонд (НИФ), част от бюджета на Министерството на иновациите и растежа. Предоставянето на държавна помощ ще бъде по Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ - 2020 г. по Регламент (ЕС) № 651/2014. До момента ИАНМСП е сключила 11 споразумения за финансиране с български участници по одобрени проекти по Съвместна програма „Евростарс” и „Евростарс-2” на обща стойност 2 330 541, 34 евро.

Инициативата ЕВРИКА като организационно-управленческа рамка - система от механизми и инициативи, предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания и бизнес, основан на иновациите.

Получаването на статут „проект на ЕВРИКА” след оценка на проектното предложение и независимо от факта дали за проекта е осигурена безвъзмездна помощ, е запазена марка за качество в Европа - гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Насърчаването на участието на български малки и средни предприятия в международни съвместни проекти е в съответствие с политиката на правителството в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на Република България.

Кабинетът одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което беше проведено на 28-29 ноември 2022 г. в Брюксел.  От българска страна в заседанието участие взеха Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на България към ЕС в Постоянното ни представителство в Брюксел, проф. Велислав Минеков, министър на културата и Весела Лечева, министър на младежта и спорта.

В хода на дискусиите държавите членки представиха своя опит в осигуряването на достъп до образователните си системи за деца и студенти-бежанци от Украйна. България се обяви в подкрепа на продължаването на диалога в рамките на Европейското пространство за образование във всичките му измерения, инструменти и средства за подкрепа на украински деца и ученици.

Министрите на културата обсъдиха начините за осигуряване на помощ за опазване и съхранение на културното наследство в Украйна, както и възможностите за цялостна подкрепа за културния и медиен сектор в страната. България заяви готовността си да осигури някои материали за предпазване и съхранение на културните ценности в Украйна, като в момента се проучват конкретните възможности с цел предприемане на съответните действия.

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева информира, че страната е приела стотици украински спортисти, на които е осигурила безпрепятствен тренировъчен процес. България ще инвестира средства от Плана за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност на спортните съоръжения.

Повечето държави се обединиха около необходимостта от създаване на условия за участие на младите хора в политическите процеси.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което се проведе на 1 и 2 декември 2022 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-министъра на икономиката и индустрията г-н Янко Топалов в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ и от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева в частите „Космическо пространство“ и „Научни изследвания“.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ беше приет общ подход по предложението за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, както и по предложенията за два регламента - относно защитата на географските означения за занаятчийски и промишлени продукти и за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците (Законодателен акт за интегралните схеми). Бяха представени доклади за напредъка по предложенията за регламент за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти и за директива по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и по-добро информиране. Съветът прие заключения относно Европейската програма за туризма 2030 г.

В частта „Научни изследвания“ министрите одобриха два проекта на заключения: за научноизследователските инфраструктури и за Новата европейска програма за иновации, както и Препоръка на Съвета относно ръководните принципи за оползотворяването на знанията. Проведе се и ориентационен дебат за науката като инструмент за улесняване на изготвянето на политики в държавите членки.

В частта „Космическо пространство“ Съветът обсъди темата за използването на космическите данни на ЕС.

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 6 декември 2022 г. в Брюксел.

Съветът прие един от елементите на пакета за макрофинансова помощ на Украйна - изменението на Финансовия регламент. Под внимание беше взет и докладът, изготвен от Председателството, относно актуалното състояние на новите собствени ресурси.

Участниците в срещата проведоха политически дебат относно преразглеждането на Директивата за енергийното данъчно облагане. Обмениха и мнения по съобщението на Комисията относно прегледа на икономическото управление.

В контекста на Европейския семестър за 2023 г. Комисията представи Годишния обзор за устойчивия растеж и доклада по Механизма за предупреждение за следващата година, Препоръката относно икономическата политика на еврозоната и актуалното състояние по изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Европейската сметна палата представи годишния доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2021 година.

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 8 декември 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Държавите членки не постигнаха общ подход по Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на условията на труд при работа през платформа.

По отношение на предложението за директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа министрите на държавите членки одобриха постигането на общ подход.

Проведени бяха два ориентационни дебата, първият от които беше посветен на Европейския семестър през 2023 г. Темата на втория дебат беше свързана с Европейската стратегия за полагането на грижи.

Министрите приеха Препоръка на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: целите от Барселона за 2030 г., Препоръка относно достъпа до финансово приемливи висококачествени дългосрочни грижи и одобриха постигането на политическо споразумение по Препоръка относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване.

В рамките на заседанието бяха одобрени заключения относно приобщаването на хората с увреждания на пазара на труда и за равенството между половете във време на икономически сътресения с фокус върху младото поколение.

Одобрени са резултатите от българското участие в провелото се заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 9 декември 2022 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Дискусията на здравните министри засегна темата за закупуването на ваксини срещу COVID-19 и в частност ситуацията с договорите за ваксини. Министрите приканиха Европейската комисия да защити интересите на държавите членки от риска от свръхизлишък на ваксини във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини. От всички държави членки беше отправено настоятелно искане за намаляване и отказ на доставки по сключеното споразумение с производителя Pfizer/BioNTech и адаптиране на количествата към нуждите на държавите. В изказванията беше откроена нуждата от отговорно разходване на публичен ресурс, отчитане на икономическия ефект и бюджетната тежест, както и неприемливостта на подход, при който се произвеждат ваксини, предназначени за унищожаване.

В изказването си министър Асен Меджидиев посочи, че ситуацията със свръхизлишъка от ваксини срещу COVID-19 е изключително сериозна. Министрите на здравеопазването на десет държави членки на ЕС, сред които и България, са изпратили две писма до Европейската комисия с предложения за решения на идентифицираните проблеми. Засегнатите въпроси са изключително важни и с оглед използването на публичен ресурс, който трябва да бъде разходван отговорно и рационално. Правителствата следва занапред да поръчват само реално необходими количества, при заплащане след извършени доставки, без планиране на ваксини за следващи години.

В част „Незаконодателни дейности“ министрите на здравеопазването приеха „Заключения на Съвета за ваксинирането като едно от най-ефективните средства за предотвратяване на заболявания и подобряване на общественото здраве“ и „Ревизирана препоръка на Съвета за укрепване на превенцията чрез ранно разкриване: нов подход на ЕС за скрининг на рака и за замяна на Препоръка на Съвета № 2003/878/ЕС“.

В заключителната част на срещата делегациите бяха информирани за развитието на приоритетните европейски теми в сектора на здравеопазването - ревизия на фармацевтичното законодателство на ЕС, преговорите за международно споразумение за предотвратяването, готовността и реакцията при пандемия, Глобалната здравна стратегия на ЕС, състоянието на подготвеност на Съюза за справяне със здравни заплахи, прилагането на регламента за медицинските изделия. В рамките на срещата Швеция представи приоритетите си като следващо Председателство на Съвета (1 януари - 30 юни 2023 г.): антимикробна резистентност и глобално здраве.

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 9 декември в Брюксел.

По време на срещата министрите приеха общ подход по предложението за Директива относно престъпленията срещу околната среда, което има за цел да подобри разследването и наказателното преследване на този вид престъпни деяния, информира колегите си правосъдният министър Крум Зарков.

България подкрепи и общия подход, с който Съветът прие мандат за преговори с Европейския парламент по предложенията за Регламент и Директива относно цифровизацията на съдебното сътрудничество.

Министрите проведоха дискусия по проекта на Директива за възстановяване и конфискация на активи. Дебатите се съсредоточиха по-специално върху процесуалните права на лицата, които не са обвиняеми.

Беше обсъдено и предложението за Директива относно стратегическите дела срещу участието на обществеността (SLAPP). Проектът предоставя на журналисти, защитници на правата на човека и други лица, които активно участват в публичния дебат, подходящ правен инструмент, за да се защитят срещу съдебни дела, целящи да ги сплашат.

По време на заседанието бяха приети Заключения относно борбата срещу безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с войната на Русия срещу Украйна. Заключенията призовават държавите членки и съответните органи на ЕС да продължат да подкрепят генералната прокуратура на Украйна и Международния наказателен съд (МНС).

Приети са Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България

Министерският съвет прие Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България.

С Решение № 368 на Министерския съвет от 2019 г. е одобрен списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнението на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 година.

Съгласно Приложение № 2 към РМС № 368 от 2019 г. Министерството на вътрешните работи (МВР) е посочено за водеща институция, която е необходимо съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за ядрено регулиране и Министерството на финансите, да осигури изпълнението на тематично отключващо условие „Ефективната рамка за управление на риска от бедствия“ към специфична цел 2.4. „Насърчаване на приспособяването към изменението на климата, управление на риска и устойчивост на бедствия“, което е приложимо за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (КФ). В същото приложение е формулиран и следния критерий за изпълнение на отключващото условие:

„Налице е национален или регионален план за управление на риска от бедствия, въз основата на оценка на риска, отчитайки вероятните въздействия на климатичните изменения и съществуващите стратегии за приспособяване към изменението на климата, който включва:

1. Описание на основните рискове, оценени в съответствие с разпоредбите на член 6, буква а) от Решение № 1313/2013/ЕС, с отразяване на текущия и развиващ се рисков профил. Оценката на свързаните с климата рискове се основава на прогнози и сценарии за изменението на климата;

2. Описание на мерките за превенция, готовност и реагиране при бедствия, насочени към идентифицираните основни рискове. Мерките се степенуват по важност в зависимост от рисковете и икономическото им въздействие, пропуски по отношение на капацитета, ефективността и ефикасността, като се вземат под внимание възможни алтернативи;

3. Информация относно финансовите средства и механизми, които са налични за покриване на разходите за експлоатация и поддръжка, свързани с превенция, готовност и реагиране.“

В резултат на създадената организация от страна на МВР на 6 декември 2019 г. е подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия (Споразумението), между Министерството на вътрешните работи и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР, Банката), като Законът за ратифицирането му е обнародван в ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.

В рамките на Споразумението екип от експерти и консултанти на Банката са разработили и предоставили доклади п

Коментари

Новини Варна