IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна 17°
Новини Варна
12:00 | 16 декември 2021
Обновен: 12:32 | 26 май 2024

1441 престъпления са извършени във Варненско за година, осъдиха 1134 души

Повече от половината осъдени на затвор влизат в "тюрмата" само за срок от 6 месеца

По материала работи: Слав Велев
1441 престъпления са извършени във Варненско за година, осъдиха 1134 души

През 2020 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 441 извършени престъпления, съобщават от Териториално бюро Североизток. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 200 извършени престъпления. От тях за 616 престъпления - с ефективно осъждане, а за 584 - с условно осъждане.

Делата за 18 престъпления са били прекратени, за 20 са завършили с оправдаване, а за 203 - с освобождаване от наказание.

През 2020 г. в област Варна обвиняеми са били 1 373 лица, от които:

ефективно осъдени са 567 лица, или 41.3% от общия брой на обвиняемите;

условно осъдени са 567 (41.3%) лица;

освободени от наказателна отговорност са 204 (14.9%) лица;

оправдани са 17 обвиняеми лица (1.2%);

прекратени са делата на 18 лица (1.3%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Варна през 2020 г. е 1 134. От тях 46 (4.1%) са непълнолетни.

Общоопасни престъпления

През 2020 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 627, или 52.3% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 568, или 50.1% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 404, или 64.4% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 356 лица, или 62.7% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпления против собствеността

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2020 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 323 извършени престъпления (26.9% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 347 лица, или 30.6% от общия брой на осъдените през 2020 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 76.8% относителен дял от престъпленията против собствеността и 20.7% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 248 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 274. Престъпления против личността3 През 2020 г. са наказани 87 престъпления против личността (7.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 70 лица, или 6.2% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 47 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 45.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2020 г. са осъдени за извършването на:

документни престъпления - 59 лица (5.2%);

престъпления против стопанството - 42 лица (3.7% от всички осъдени);

престъпления против брака, семейството и младежта - 21 лица (1.8%);

престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 10 лица (0.9%);

престъпления против реда и общественото спокойствие - 9 лица (0.8%);

престъпления против правата на гражданите - 5 лица (0.4%);

престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 3 лица (0.3%).

Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други. Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие. Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора.

Осъдени лица по пол и възраст Разпределението на осъдените през 2020 г. лица по пол и възраст е следното:

Броят на осъдените мъже е 1 041, или 91.8% от общия брой на осъдените лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 26.7% от общия брой на осъдените мъже;

Осъдените жени са 93 (8.2%). 

Структура на осъдените лица в област Варна през 2020 г. по възраст 4.1% - 14 - 17; 23.4% - 18 - 24; 16.0% - 25 - 29; 27.2% - 30 - 39; 16.1% - 40 - 49 ; 9.1% - 50 - 59; 4.1% - 60

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2020 г. те са 881, или 77.7% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителния дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (56.5%) и от 6 месеца до 1 година - 26.2% от всички осъдени на лишаване от свобода. Наказанието пробация е наложено на 149 лица (13.1% от всички осъдени), глоба - на 99 лица (8.7%), а обществено порицание - на 5 лица (0.5%).

Методологични бележки

Статистическото изследване на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица с влезли в сила присъди осигурява информация на базата на годишни данни, получавани от районните, окръжните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд. Обект на наблюдение е дейността на районните, окръжните, военните съдилища и на Специализирания наказателен съд по наказателните дела от общ, частен и административен характер. Единици на наблюдение са престъпленията, обвиняемите и осъдените лица с влезли в сила присъди в рамките на отчетната година. В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, за които наказателните дела са завършили с условна или ефективна присъда, независимо от броя на извършителите. В броя на обвиняемите лица се включват ефективно осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени. В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица, на които с влязла в сила присъда им е наложено ефективно или условно наказание. Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението. Непълнолетни са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години. Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече навършени години. Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица. Съгласно чл. 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18- годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Данните за престъпленията, обвиняемите и осъдените лица са получени от изчерпателно изследване чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Допълнителна информация относно методологията и данните от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ е публикувана на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56).

Коментари

Новини Варна