IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна
Новини Варна
13:45 | 1 март 2023
Обновен: 23:58 | 27 февруари 2024

Над 26 600 дела разгледа Районен съд – Варна през 2022 г.

Има значителен ръст на производствата за защита от домашно насилие

По материала работи: Слав Велев
Над 26 600 дела разгледа Районен съд – Варна през 2022 г.

Административният ръководител на съда – Магдалена Давидова - Янева, зам.-председателите – Силвия Обрешкова, Весела Гълъбова и Ралица Райкова/Снимка: Районен съд – Варна

Административният ръководител на съда – Магдалена Давидова - Янева, представи днес пред медии анализ за дейността на съда през 2022 година, на базата на приетия от Общото събрание на съдиите годишен отчетен доклад. Споделена бе информация за правораздавателната дейност, характерните тенденции и специфика в работата на магистратите и съдебната администрация. Заместник-председателите на съда – Силвия Обрешкова, Весела Гълъбова и Ралица Райкова, направиха сравнителни съпоставки и обобщиха данните за постъпленията и срочността на разглеждане на делата през изминалата година в наказателно и гражданско отделения, както и за дейността на съдиите по вписвания и държавните съдебни изпълнители.

Данни за работата на Районен съд – Варна:

В Районен съд - Варна през 2022 г. новообразуваните дела са почти 22 500. Съдът остава сред натоварените първоинстанционни съдилища, като разгледаните дела през отчетния период са над 26 600. Стабилни са показателите за качеството на  постановените съдебни актове и за  приключването на делата в кратки срокове, като 84% от всички свършени дела са приключени в 3-месечен срок.

През 2022 г., след премахването на противоепидемичните мерки, бе възобновен нормалния ритъм, обемите на работа и обичайния поток от посетители в съдебната сграда – средномесечно между 12-сет и 15-сет хиляди души. Продължи дигитализацията в дейността на съда, като бяха въведени нови процедури за магистрати и съдебни служители, с настъпили съществени промени и необратими процеси, свързани с електронното правосъдие. Само за последната година с  12% е увеличен входящият документооборот, като среднодневно в съда са постъпвали по 453 документа. С над 33% повече, или по 305 среднодневно, са изходящите документи по дела. Увеличението на постъпилите или изпратени по електронна поща документи е над 18%, на сканираните документи  е над 22%, а кореспонденцията през Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/е нараснала с 37%.

Характерна за отчетния период бе активната ангажираност на съда  с образователно-информационни програми и развитие на практики за взаимодействие с училища и университети, за повишаване на правната грамотност и на основните познания за съдебната власт. Само за 2022 г. около 630 млади хора са обхванати в образователни инициативи на РС- Варна.    

Параметри на работата в двете отделения на Районен съд – Варна:

В Гражданско отделение на съда през 2022 г. са постъпили нови  17 067 дела. За поредна година все по-отчетливо намаляват делата, имащи за предмет облигационни установителни искове (преобладаващо това са искове за установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на битови и телекомуникационни услуги). В сравнение с 10-годишен период, когато през 2012 г. в Районен съд- Варна  са били образувани близо 1700 такива дела, през 2022г. те са едва 195 бр. Спадът се дължи предимно на по-малкото заведени искове от този вид срещу доставчика на ел. енергия, които през 2022г. са само 31 броя.

Настоящият отчетен период се характеризира отново със значителен ръст на делата за защита от домашно насилие. Новопостъпилите дела през 2022 г. са 303 бр., като 116 от тях са разгледани от специализираните състави и касаят случаи на домашно насилие над деца. За сравнение - през 2021г. производствата по ЗЗДН са били общо 257 /86 от тях с деца/, а през 2020г. са 238 /102 с деца/

Налице е съществено увеличение – близо 65% в постъплението на молби за промяна на име, които са 133 бр., при 82 бр. за 2021 г. и 93 бр. за 2020г.

С около 5% повече са делата, образувани по молби за разрешение по Семейния кодекс за разпореждане с имущество на непълнолетни и запретени лица, които за последната година са 1216 бр.

За разлика от преди 10 години, когато средно в съда са постъпвали по около 1000 бракоразводни дела, в последния 3-годишен период няма съществена динамика като постъпления – средногодишно бракоразводните процеси са около 800. Трайна остава тенденцията на по-висок процент на разводите по взаимно съгласие, спрямо делата за развод и недействителност на брака. Констатира се още плавно годишно увеличение при делата, образувани по спор за родителски права при липса на сключен граждански брак между родителите, или за изменение на мерките относно родителските права, за разрешение за пътуване на дете в чужбина, както и за режим на лични отношения на баба и дядо с дете. Тези дела за 2022 г. в съда са 273 на брой.

Вече няколко поредни години се увеличават отчетливо постъпленията в други категории дела, разглеждането на които изисква по-продължителен срок и обикновено включва повече на брой участници в съдебните производства - това са делата за делба и вещните искове. (съответно те са 178  и 306 бр.)

Новообразуваните наказателни дела през годината са 5342. Няколко са отличителните тенденции при направената съпоставка за последните  3 години по видове постъпващи дела.

Налице е ръст при наказателните дела от общ характер, които са повече спрямо предходните две години. Сред тях прави впечатление значителното увеличение на делата за престъпления по транспорта. Чувствителното нарастване се дължи конкретно на двойно по-големия брой внесени дела в съда за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Ако общо тези съдебни производства през 2020г. са били 193, през 2021г. - 171, сега само случаите срещу водачи, шофирали в нетрезво състояние/с над 1,2 промила/ са 174 бр. Отделно, почти толкова – 167 бр. са делата спрямо водачи, шофирали след употреба на наркотични вещества. От транспортните престъпления осезаем ръст се наблюдава и при делата за противозаконно отнемане на МПС – 15 бр. са те за последната година, при съответно 9 и 7 случая за предходните две години.

С относително константни параметри са постъпленията от дела за посегателства срещу собствеността /кражби, грабежи, обсебвания, присвоявания и измами/. Подобни дела са между 350-400 средногодишно. Без съществена промяна като брой остават още делата за престъпления против личността – телесни повреди /по около 50 средногодишно/, закани с убийство /по около 20 бр./, единични случаи на блудства, изнасилвания и трафик. Трайно по над 200 годишно са внесените пред съда искания по Закона за здравето и за налагане на принудителни медицински мерки.

В рамките на календарната година при дежурства са разгледани общо 74 дела по искания за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" или „домашен арест".       

50 дела са приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на 15% от общо решените. Със споразумение са приключили 886 дела, което е с над 11% повече спрямо  2021 г.

В Бюро “Съдимост” при Районен съд – Варна издадените свидетелства и справки за съдимост са малко над  36 000, което говори за запазване на тенденцията за намаляване броя на издадените свидетелства и справки за съдимост. Това е последица, както от социално-икономическите промени, така и от предвидената възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост и на електронно служебно свидетелство.  

При държавните съдебни изпълнители на РС-Варна образуваните нови изпълнителни дела са близо 1600. От всички тях, около 80% са за събиране на вземания в полза на бюджета на съдебната власт. Събраните суми от длъжници по изпълнителни дела са в размер на около 2 225 000 лева, което е по-малко от нивата през предходни години. Обективна причина за ниските показатели относно нивата на събираемост на вземанията е платежоспособността на длъжниците и наличието на имущество, респективно липсата на такова, което да служи за събиране на задълженията.           

Регистрираните от частни съдебни изпълнители документи за продажби, протоколи и наддавателни предложения  са общо към 2700 и за поредна година също бележат значителен спад.  

Анализът на данните за работата на съдиите по вписванията към Районен съд – Варна за изминалата 2022 г. отново показва значително увеличение на натовареността. Над 44 000 са постановените при тях вписвания, отбелязвания, заличавания и определения за отказ, което е с 10 000 повече спрямо 2020 г. Най-значителен е делът на вписаните продажби – 16 140 броя, което е пряко отражение на пазара на недвижими имоти във Варна през отчетния период. 13 са обявените и съхранявани в архивите на съдиите по вписванията към РС – Варна саморъчни завещания. През периода са постъпили общо 521 уведомления от нотариуси за депозирани, оттеглени и обявени саморъчни завещания и приети публични нотариални завещания, като също се отчита завишение спрямо предишни години.

Коментари

Madurko ( преди 11 месеца )
"Спукали" сте се от работа. Направо да ви зажали човек.
Отговори Сигнализирай за неуместен коментар
rate down comment 1 rate up comment 1
Новини Варна