Реклама

 

Избори за Европейски парламент 2019 - Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс: 

 

Парламентарни избори 2017 - Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс: 

 
 
Президентски избори 2016 - Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс: