Август, море, а българите към Гърция и Турция
Ръстът при посещенията на румънци у нас е с 30%
Публикувана: 27 Sep 2019 | 18:54

Пътуванията на българи в чужбина през август са 755.4 хил. или с 2.5% над регистрираните година по-рано.

Този август най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Гърция - 207.6 хил., Турция - 136.0 хил., Република Северна Македония - 52.3 хил., Сърбия - 49.4 хил. и др.

Увеличение в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия - с 21.4%, Испания - с 16.5%, Чешката република - с 10.1%, Франция - с 8.9% и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към Италия - с 13.0%, Турция - с 4.3%, Обединеното кралство - с 3.6% и др.

В сравнение с август 2018 г. e регистрирано увеличение на пътуванията за почивка и екскурзия - с 8.0%, и със служебна цел - с 4.7%, докато тези с цел "други" намаляват с 3.7%, по данни на НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2019 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.3%, и със служебна цел - 14.0%.

Посещенията на чужденци в България са 2 325.2 хил. или с 3.8% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.6%, и със служебна - с 6.1%, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.1%. Транзитните преминавания през страната са 26.5% (617.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили страната ни, делът на гражданите от Европейския съюз е 62.1%, или с 3.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Румъния - с 30.9%, Обединеното кралство - със 17.8%, Испания - с 15.8% и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия - с 12.7%, Белгия - с 5.8%, Нидерландия - с 5.5% и др.

Посещенията на граждани от други европейски страни нарастват с 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията от Украйна - с 23.6%.

През август 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 56.8%, следвани от посещенията с други цели - 35.8%, и със служебна цел - 7.4%.

Най-много посещения в България през август 2019 г. са реализирали гражданите от Румъния - 373.1 хил., Турция - 290.4 хил., Германия - 251.0 хил., Гърция - 163.7 хил., Украйна - 122.0 хил., Полша - 110.8 хил., Обединеното кралство - 97.4 хил., Руската федерация - 97.1 хил., Сърбия - 78.4 хил., Франция - 69.7 хиляди.
dnes.bg

Коментари ( 0 )