За сигурността на енергийната система - над 1.8 млрд. лв.
Кабинетът одобри бюджета на фонда за 2020-а
Публикувана: 29 Jan 2020 | 18:20

Приходи в размер на 1.829 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2020 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет, пише dnes.bg.

 

Близо 48% от тях (880 млн. лв.) се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.

 

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на "Национална електрическа компания" ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката.

 

Предвидено е също така от приходите, събрани във фонда, да бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

 

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

 

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ.

 

Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и от цена "задължение към обществото".

Коментари ( 0 )