НСИ отчете покачване на оборотите в услугите
Най-голям е ръстът при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 20,6%
Публикувана: 23 May 2019 | 16:08

Ръст на оборотите през първото тримесечие, както на тримесечна, така и на годишна база, отбелязва секторът на услугите в България. Така например оборотите в услугите в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нарастват с 10,6% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес, пише investor.bg.

 

Най-голямо е увеличението при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 16,9%. Намаление се наблюдава при услугите във водния транспорт (3,7%) и „Пощенски и куриерски услуги“ (2,4%).

 

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 15,2% по-висок през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година, отчитат още от НСИ.

 

Най-голям е ръстът при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 20,6%. Понижение е регистрирано при „Издателска дейност“ (13,9%) и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (9,7%).

 

При „Други бизнес услуги“ ръст спрямо първото тримесечие на 2018 г. е отчетен при повечето дейности, като той е най-голям при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 33,9%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 27%. При „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ и „Дейности по почистване“ е регистрирано намаление, съответно с 4,5 и 3,4%.

 

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 6.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Най-значителен ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ - с 12,3%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 9%. Намаление е регистрирано само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 0,4%.

 

На тримесечна база със 7,5% се повишават оборотите в услугите от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 12,6%. Понижение е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (2,9%) и „Издателска дейност“ (1,1%).

Коментари ( 0 )