Нов адрес след 24 април – забрана да избираш кмет
ЦИК прие хронограма за местните избори през октомври
Публикувана: 12 Aug 2015 | 12:14


Всеки, който е сменил адресната си регистрация след 24 април тази година, няма да може да гласува за кмет в населеното място, в което се е заселил.
Причината е изискването на Изборния кодекс избирателят да е живял повече от шест месеца в общината или селото, на която избира градоначалник.
Със свое изрично решение ЦИК определи 24 април за датата, която отбелязва шестте месеца преди изборния ден – 25 октомври, информира БТА.
Според разпоредбите на Изборния кодекс право да избират и да бъдат избирани като общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
С друго решение ЦИК прие хронограма за местните избори на 25 октомври 2015 г.
Според документа до 26 август, 59 дена преди изборния ден, кметовете съобщават публично и публикуват на Интернет страницата на общините датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на Общинските избирателни комисии.

 

Коментари ( 0 )