До месец ще остават жертвите на трафик в приютите за временно настаняване
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за борба с трафика на хора
Публикувана: 18 Sep 2019 | 12:20

Парламентът даде възможност да бъде увеличен срокът за настаняване на лица, жертви на трафик, в приюти за временно настаняване от 30 дни. Досега този срок беше едва 10 дни.

 

Депутатите приеха промените на първо четене в Закона за борба с трафика на хора със 122 гласа "за", 1 - "против", и 5 - "въздържал се", предава БТА.

 

Гарантира се период за възстановяване и размисъл, който се предоставя на жертвите на трафик на хора за първоначално възстановяване след травмата, за прекъсване на връзките с трафикантите, както и за вземане на съзнателно и информирано решение дали да съдействат за наказателното преследване на извършителя, пише Investor.bg.

 

С измененията се създава възможност за откриване на специализирани приюти за последваща реинтеграция, както и за осигуряване на безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ на жертвите на трафик. Увеличава се срокът за настаняване на тези хора в приюти за временно пребиваване, като се въвежда минимален срок от 30 дни и се създава възможност за продължаване на срока на настаняването по предложение на съответния приют.

 

Със законопроекта се определя статутът на Националната комисия за борба с трафика на хора като национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Създава се законодателна възможност за назначаване на секретари на местните комисии за борба с трафика на хора и се променят органите, задължени да предприемат мерки за закрила на деца - жертви на трафик на хора.

 

Измененията са породени от необходимостта от ефективно прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, която въвежда минимални национални стандарти и механизми за третиране на жертвите на трафик на хора, както и за оказване на подкрепа и закрила.

 

Четете още:  

Коментари ( 0 )