Вдигат линията на бедност
Правителството прие нова Методика за определянето й
Публикувана: 18 Sep 2019 | 16:22

Правителството прие нова Методика за определяне на линията на бедност за страната, която предстои да бъде вдигната.

 

С документа се предлагат промени, произтичащи от реформата в политиките за правата на хората с увреждания. Те се налагат с оглед на необходимостта от създаване на по детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания, заявиха от Министерство на труда и социалната политика. Съгласно новата методика линията на бедност се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се индексира с индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база. С приемането на новия нормативен документ се създава устойчивост на политиката за финансова подкрепа за хората с увреждания, като се изключва възможността за понижаване размера на линията на бедност на страната.

 

Това е в съответствие с провежданата политика на правителството за увеличаване на степента на защита на уязвимите групи от българските граждани. Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

 

 Четете още:  

Коментари ( 0 )