Какво трябва да знаем за регистрацията на газова уредба
Полезни съвети от Съюза на българските автомобилисти
Публикувана: 25 Feb 2020 | 13:01

Заради новото изискване да регистрираме газовата уредба на автомобила си, възникнаха десетки въпроси, на които отговаря Съюзът на българските автомобилисти. Най-често задаваните въпроси са: „Задължителна ли е регистрацията на газова уредба в КАТ - в големия талон, само с документи ли се ходи или е необходимо и с автомобила? Когато минавам ГТП при вас, колегите Ви го вписват в талона за техническия преглед. Това достатъчно ли е?"

 

При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. И това не е някаква новост, а е в сила от 2014 г. Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство. На база на това се извършва промяна в данните в свидетелството на МПС. За да бъде издаден нов талон с отразен съответния вид гориво, собственикът на превозното средство  трябва да представи удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензирани сервизи. Към момента има 156 контролно-технически пунктове, получили разрешение за извършване на такава дейност. Те могат да се видят на страницата на ИААА ТУК: https://rta.government.bg/images/Image/registri/gasPermits.html

 

Лицата, извършили първоначалната проверка на монтираните на ППС допълнителни горивни уредби, издават протокол по образец в два екземпляра – единият за лицето, представило ППС за проверка, а другият – за лицето, извършило проверката. Пунктовете би следвало да създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи. Пълният текст на Наредба № Н-3 може да видите ТУК: https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n3-ikiopps.pdf

 

Прегледът на газова уредба е част от годишния технически преглед на превозното средство. Вписването й само в документите за годишен технически преглед не е достатъчно за удостоверяване на законно поставена модификация. Промяната на данните за вида на горивото трябва да се заяви от собственика в Пътна полиция при извършване на първата промяна в регистрацията, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148 ал. 1 от Закона за движение по пътищата, припомнят от МВР. Съгласно чл. 179 ал. 1 т.3 от Закона за движение по пътищата собственик или длъжностно лице, което допуска в движение по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответно разрешение, се наказва с глоба в размер на 150 лева. В момента МВР провежда специализирана операция в цялата страна за автомобили, чиито собственици не са информирали в Пътна полиция за промяната в горивната система на МПС-тата.

 

Повече подробности ще научите от интервюто с Панталей Дамянов от Националната полиция:

 

- Обяснете каква точно е процедурата в Пътна полиция и ваденето на нов талон, когато имаме монтирана газова уредба?

 

- Когато си купите уредба, ви я монтират и се издава протокол в два екземпляра. Единият остава за тях, а вторият -  за купувача. След това се минава през сертифициран сервиз за проверка на изправността на монтажа. Оттам се издава удостоверение за първоначална проверка. Тригодишният срок, който е даден в наредбата за регистрация на уредбата, започва да тече именно от тази първоначална проверка.

 

- Има ли обаче срок, в който собственикът на превозното средство трябва да мине през лицензиран сервиз за първоначална проверка?

 

- В Наредба № Н-3 пише, че след като монтажът е направен, трябва да се мине за първоначална проверка преди първия технически преглед. Тоест, след монтажа на тази уредба и преди първия периодичен технически преглед,  трябва да се направи такава проверка за изправността на монтажа в сертифициран сервиз.

 

- А ако това е след 10 месеца и ако монтажът на газовата уредба не е добре направен? Не е ли прекалено дълъг този срок?

 

- Така е записано в наредбата, която е на министерството на транспорта.

 

- В Пътна полиция какви документи се изискват, когато трябва да се направи промяна на регистрацията, за да се впише вида гориво?

 

- Както вече казах, удостореверие за първоначална проверка от лицензирани сервизи. Освен този документ трябва да се носят старите талони, задължителната „Гражданска отговорност“ и др., които винаги се изискват при вадене на ново свидетелство.

 

- Преди автомобилистът да заяви в Пътна полиция, че колата му е дооборудвана с газова уредба, трябва ли да носи  някакъв документ в себе си, за да докаже при евентуална пътна проверка, че монтажът е направен преди да изтече тригодишния срок?

 

- Ако не е вписана, не е проблем, защото имате 3 години срок. Иначе винаги може да се направи проверка, защото се пазят протоколите за монтажа и за първоначалната проверка от лицензиран и те винаги могат да се изискват. Въпрос на доказване е и на проверки е.

 

- През таблета на пътния полицай може ли да стане или не?

 

- Не, но винаги има начин.

 

- Промяната, задължаваща собствениците да сменят талона за регистрация на автомобила, ако имат монтирана газова уредба, е от 2014 г. А ако монтажът на уредбата  е извършен преди тази година?

 

- Тези собственици са имали това задължение да ги регистрират по общия ред. Промяната в данните на превозното средство е трябвало да се заяви в срок от 14 дни, включително и когато има промяна на уредбата, позволяваща работа на двигателя с газ или сгъстен природен газ. За тези, които имат монтирата газова уредба след 2014 г., чрез промяната на наредбата се дава по-дълъг срок – максимално три години или при първата промяна в регистрацията на превозното средство. Тоест, ако не направите някаква промяна в регистрацията до три години, трябва да отидете специално затова в Пътна полиция, за да впишете газовата уредба в свидетелството за регистрация.

 

- Ще бъдат ли глобявани тези собственици, които имат монтирани горивни уредби преди 2014 г.?

 

- По-скоро не, защото промяната в наредбата е след 2014 г.

sba.bg

 

Властите тренират реакциите си при разпространение на коронавирусa

Коментари ( 0 )