Екоминистерството зове: Граждани, пестете водата!
От началото на 2020 г. досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. м3 вода
Публикувана: 4 Aug 2020 | 16:41

Министерството на околната среда водите призовава всички водоползватели да предприемат действия за пестене на ресурса и намаляване на загубите.

 

Благодарение на предприетите мерки и положените максимални усилия, тази година нивото в язовирите в страната започна да пада едва през мeсец август заради намаляващия приток, съобщават от МОСВ.

 

През тази година е гарантирана водата за питейно битово водоснабдяване на населените места, които се водоснабдяват от управляваните от екоминистерството 52 комплексни и значими язовири.

 

От началото на 2020 г. досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. м3 вода и до края на напоителния сезон не се предвиждат съществени ограничения.

 

Същевременно МОСВ предупреждава земеделците от Североизточна България, че трета поредна година в този регион има засушаване и ако през есенно-зимния сезон се запази тенденцията на намален приток, то същият ще трябва да се използва от тях и през напоителен сезон 2021 г. Възможно е ресурсът да се окаже недостатъчен поради което земеделските производители следва да помислят и за алтернативни водоизточници.

 

Допълнително е направено изменение на месечния график за м. август 2020 г., като от язовир „Батак“ са предоставени 5,550 млн.м3 вода за напояване. Общо разрешените обеми за напояване от язовир „Батак“ през м. август възлизат на 38,550 млн.м3.

 

Всички усилия на МОСВ са насочени към запазване на ресурса в язовирите и съхранение на водата в тях за следващата 2021 г.

 

Министерство на околната среда и водите управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им.

 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2020 г. е 4197,2 млн. м3, представлява 63,6% от сумата на общите им обеми.

 

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми към 30 юли са както следва:

 

- питейно-битово водоснабдяване – 70,2% от общия им обем

- напояване – 42,2% от общия им обем

- енергетика – 76,6% от общия им обем

 

 

Коментари ( 0 )