ВСУ „Черноризец Храбър“ проведe обучение на над 100 директори на училище и детски градини за прилагане на STE(А)M
Публикувана: 16 Apr 2019 | 12:04

 Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ проведe обучение на над 100 директори на образователни институции от Варна по темата „STE(А)M – Стратегии, политики, методики и практики“. В него  участваха директори на 36 основни и 12 средни училища, 51 детски градини и пет Центъра за личностно развитие. Партньор на обучението е Община Варна.

 

"Варна е утвърден град на знанието и трябва да сме отговорни и да реагираме бързо, да направим въвеждането на STE(А)M компетентно и полезно. Във Варненския свободен университет има много добри преподаватели и специалисти по информационни технологии", каза при откриването Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна.

 

STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) е иновативно обучение чрез методите на природните науки, технологиите, инженеринга, изкуствата и математиката. Това е нов подход в обучението, възпитанието и развитието на творческото мислене, който създава умения за решаване на реални проблеми, с умело използване на технологиите, разбиране на важността за дизайна и изучаване на моделирането и проектирането. Целта на STEM-обучението е децата да участват, да създават, да творят и експериментират с идеи и проекти в училище, в извънкласните форми и в неформална среда, като развива умения, подходящи за професиите на бъдещето. Прилагането на STEAM-обучения в България е приоритет в политиката на Министерството на образованието и науката.

 

 

"Целта ни е да подкрепяме тези инициативи, защото смятаме, че те са потребни за пазара на труда. Дигитализацията и компютърните науки създават необходимостта от нов вид кадри“, коментира Галина Момчева, ръководител на катедра "Информатика и компютърни науки" във ВСУ „Черноризец Храбър“. Тя допълни, че се изгражда неформална партньорска STEM-мрежа от експерти, за да може по-лесно да се създават и да се прилагат практики.

 

Участниците в обучението имат онлайн достъп до материали за обучението в специална платформа. Там те  могат да публикуват и свои добри практики в областта на  STE(A)M-обучението.

 

Вторият ден на обучението премина под знака на работилниците, в които бяха представени различни STEM-проекти на Варненския свободен университет и негови партньори. Интерес предизвикаха "Варна спагети инженеринг" - традиционното състезание на катедра "Строителство на сгради и съоръжения", работата с дронове и 3D-принтирането, анализа на изображения на клетки и др.

 

Участниците в обучението проявиха огромен интерес към програмите по "Предприемачество" и "Киберсигурност" - проекти на Варненският свободен университет. Специално за срещата от Израел пристигна Владимир Бронфенбренер - експерт по киберсигурност. Университетът разработва програми за обучение на деца и възрастни в сферата на киберсигурността - "Кибермагьосници" и "Киберуниверситет за възрастни".

 

"Днес представихме първите проекти на "Черноморската академия за сигурност". Важно е да научим децата да "оцеляват" в трудната средата на интернет заплахите, затова поканихме нашите партньори от Израел, които с учебните си програми и експертен опит ще помогнат да обучим българските деца, учители и родители", коментира проф. д-р Теодора Бакърджиева - зам.-ректор на ВСУ "Черноризец Храбър". Децата са една от най-уязвимите групи, които могат да бъдат засегнати от опасностите в интернет, каза Владимир Бронфенбренер. Той допълни, че в Израел е създадена много добра система за сигурност, която днес вече се прилага и в европейските държави.

 

Специфичният очакван резултат от обучението е изграждане на регионална STE(A)M-партньорска мрежа за Варна, в която са включени представители на различните научни области, подкрепящи създаването на нови практики.

Коментари ( 0 )