Цената на земята расте, 941 лв. е средната за декар
Увеличение има в цената на нивите за година - с над 12%
Публикувана: 12 Jun 2019 | 15:01

Средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв. през 2018 г., по данни на НСИ. Това е със 7.9 на сто повече в сравнение с 2017 г.

 

Спрямо предходната година увеличение е отчетено в цената на нивите - с 12.6 на сто. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16.8 на сто.

 

През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1345 лв. на декар. Увеличение на цената на един декар спрямо предходната година е отчетено в Северния централен район - с 39.5 на сто, и в Южния централен район - с 22.7 на сто.

 

Цената на земята в Югоизточния район остава почти на същото равнище спрямо 2017 г. - отбелязано е слабо повишение с 0.8 на сто.

 

През 2018 г. се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район - с 53.4 на сто, в Северозападния - с 4,5 на сто, и в Североизточния район - с 4 на сто.

 

Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лв., което е с 4.3 на сто повече спрямо 2017 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.4 на сто. Цената на постоянно затревените площи остава без промяна.

 

През 2018 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 69 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район.

 

Dnes.bg

 

Коментари ( 0 )