Приеха Наредба за Националния туристически регистър
Той е част от единната информационна система за туристическа информация
Публикувана: 3 Oct 2019 | 8:51

Правителството прие Наредба за Националния туристически регистър, съобщават от пресслужбата на кабинета.

 

Съгласно изискванията на Закона за туризма министърът на туризма разработва и поддържа Национален туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

 

Събирането на данни в ЕСТИ има за цел да предостави информация за реализираните нощувки във всички места за настаняване на територията на България на едно място. Единната система за туристическа информация автоматизира процесите по интегриране и обработка на данни и е насочена към повишаване ефективността на контрола на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа и детайлизирана информация за заинтересованите институции - НСИ, НАП, МВР и общините.

 

ЕСТИ има разработена като функционалност динамична система за справки и анализи, която да служи за база при разработването на стратегии в областта на промотирането и налагането на туристическите продукти на международния пазар.

 

Очаква се с отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ да нарасне размерът на отчетените приходи, допълнително гарантиране на по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с туристическата дейност, както и ограничаване на сивия сектор в икономиката.

 

От 20 февруари ЕСТИ е инсталирана в реална среда с надеждна защита в Държавния хибриден частен облак.

 

На 1 октомври изтече гратисният период, в който хотелиерите трябваше да си създадат профил в системата, за да подават данни за настанените туристи в управляваните от тях места за настаняване.

 

Предварителните прогнози на министерството показват, че в рамките на 3 години след въвеждането на ЕСТИ приходите от нощувки трябва да се повишат с 20% спрямо сегашните стойности.

Коментари ( 0 )