Нова, по-защитена петдесетолевка влиза в обращение
Холограмната лента на банкнотата е с редица оптични ефекти – редуват изображения на птица и Икар, портрет на Пенчо Славейков, книга, има динамичен ефект „пламък“ на числото 50
Публикувана: 20 Oct 2019 | 9:48

Българската народна банка пуска в обращение втората банкнота от новата серия книжни пари, която е с номинална стойност 50 лева и емисия 2019 г. Тя ще бъде в обращение от 1 ноември 2019 г. като законно платежно средство, съобщи пресцентърът на централната банка.

 

Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи в банкнотата с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г.

 

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от четири дебели и седем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

 

Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на птица и Икар; цветен холограмен портрет на Пенчо Славейков; книга, променяща цвета си от златисто към зелено при промяна на ъгъла на наблюдение; динамичен ефект „пламък“ с промяна на цвета от златисто към зелено при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото 50.

 

Мастило с оптичен ефект – числото 50 е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен ефект „пламък“, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от златисто към зелено.

 

Осигурителна нишка – вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна със светъл повтарящ се текст „БНБ 50“ и с динамичен ефект „пламък“, променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 50“ се чете от лицевата страна при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина.

 

Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Пенчо Славейков. Изображенията се наблюдават и от обратната страна на банкнотата.

 

От БНБ посочват, че на лицевата страна са изобразени портрет на писателя Пенчо Славейков, фрагменти от сградите на Народен театър „Иван Вазов“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Във вертикалните текстове се чете „Пенчо Славейков“ и „1866–1912“, както и номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

На обратната страна са изобразени текстове от творби на Пенчо Славейков, илюстрация на птица от негова стихосбирка, фигура на поетесата Мара Белчева, както и номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

Банкнотите с номинална стойност 50 лева, емисия 1999 г. и емисия 2006 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г.

 

Investor.bg

Коментари ( 0 )