Расте броят и на започнатите нови сгради, и на издадените разрешителни за строеж във Варна
Данните са за третото тримесечие на 2019 г.
Публикувана: 7 Nov 2019 | 11:28

Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ, архив

 

 

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 1 385 жилища в тях и 167 502 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 4 248 кв. м РЗП и на 69 други сгради с 60 282 кв. м РЗП.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.0%, броят на жилищата в тях - с 59.6%, а общата им застроена площ - с 19.0%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 25.0%, а тяхната РЗП - близо пет пъти. При издадените разрешителни на други сгради е регистрирано нарастване с 27.8%, а при общата им застроена площ - със 161.0%. 

 

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 33.6%, броят на жилищата в тях - с 51.5%, а разгънатата им застроена площ - с 26.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП регистрират ръст съответно с 66.7 и 166.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради остава непроменен, а тяхната РЗП намалява с 42.6%. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на второ място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 263 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради. 


През третото тримесечие на 2019 г. в област Варна е започнал строежът на 138 жилищни сгради с 1 082 жилища в тях и със 155 447 кв. м обща застроена площ и на 37 други сгради с 26 640 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 23.2%, жилищата в тях - с 55.5%, а общата им застроена площ - с 36.7%. Започнатото строителство на други видове сгради нараства с 27.6%, докато тяхната РЗП е по-малко с 33.1%.

 

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 22.1%, жилищата в тях - с 83.1%, а разгънатата им застроена площ - с 59.7%. Започнатите други видове сгради са повече с 5.7%, докато общата им застроена площ намалява с 5.7%.  По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив - 200 жилищни и 67 други сгради, следвана от област София (столица) - 198 жилищни, 3 административни и 28 други сгради. 

 

Черно море

Коментари ( 0 )