„В и К“: Само дебитът на Девненските извори позволява захранване на цяла Варна
Това се казва в писмо на управителя на дружеството до медиите
Публикувана: 15 Jan 2020 | 16:29

Валентин Вълканов.

 

Според Националния институт по метеорология и хидрология  Девненските извори разполагат с максимален дебит от 3 500 – 4 000л/сек. Съоръженията и мощностите на ВиК системите за пренос на питейна вода от „Девненски извори“  имат капацитет да поемат 2000 – 2 100л/сек.

 

Максималната консумация за Варна през най-горещите месеци в годината не надвишава 1700 -1800 л/сек. Дебитът, осигуряван от „Девненски извори“, може да покрие напълно нуждите на  Варна. Това се казва в писмо на управителя на „В и К“ – Варна, до медиите.

 

Експлоатираните от дружеството подземни водоизточници на територията на Варненска област са 377 - основни и резервни, обособени в 88  водоснабдителни системи. Действащите водоизточници са 347. За водоснабдителните системи са издадени 96 разрешителни за водовземане.

 

Разликата в броя на водоснабдителни системи и броя на разрешителните се дължи на факта, че водоизточници от една водоснабдителна система експлоатират  различни водни тела.

 

Към настоящия момент са подадени 74 проекта за СОЗ в БДЧР. До този момент са издадени заповеди за СОЗ на 46  водоснабдителни системи. Предстои провеждане на процедура за изготвяне на проекти за СОЗ на 22 действащи водоснабдителни системи, се казва още в писмото.

 

В него се уточнява също, че Басейновата дирекция не е установила превишение на месечен лимит за ползване на вода  от яз. „Камчия“. Не са налагани и глоби в тази връзка.
 

Черно море

    
                 

 

 

Коментари ( 0 )