НСИ организира пробно преброяване през март
Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в Европейския съюз през 2021 година
Публикувана: 16 Jan 2020 | 15:33

Пробно преброяване на населението и жилищния фонд ще проведе НСИ през пролетта. Това е записано в Националната статистическа програма за 2020 година, приета от Министерския съвет, съобщи правителственият пресцентър. Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 година.Националната статистическа програма за 2020 година включва 306 изследвания - както регулярни, провеждани от НСИ и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети.Направени са промени в организацията на някои изследвания и са съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.Министерският съвет одобри и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2019 година.

 

Сред акцентите в работата през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и жилищния фонд и приемането от Народното събрание на новия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2021 година. В отчета се посочва, че са постигнати съществени резултати, свързани с повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение, както и намаляване на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.

https://www.investor.bg

 

Разходите за болничен растат, най-много боледуват в София, Пловдив и Варна

Коментари ( 0 )