Възстановяват посещенията в центровете за социална рехабилитация
До 14 юни остава забраната за посещенията на външни лица и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип
Публикувана: 4 Jun 2020 | 10:08

Посещенията в центровете за социална рехабилитация и интеграция, за обществена подкрепа и в дневните центрове се възстановяват от 08.06.2020 г., се посочва в заповед на кмета на Община Варна, в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването.

 

Ръководителите на социалните услуги трябва да създадат организация за постепенно възстановяване на работата след проучване на нагласите на потребителите и при спазване на указанията на Агенцията за социално подпомагане.
 

До 14-ти юни остава забраната за посещенията на външни лица и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип: в домовете за стари хора, дома за пълнолетни лица с физически увреждания, приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, в центровете за настаняване от семеен тип, в защитените и в наблюдаваните жилища, кризисните центрове и звено „Майка и бебе“.

 

До 14-ти юни продължава временното преустановяване на работата на пенсионерските клубове на територията на община Варна.

 

Домашният социален патронаж и обществените трапезарии продължават да функционират при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

 

Черно море

Коментари ( 0 )