Опростяват регистрирането на напитки с географски указания
Това е една от мерките в новото законодателство в областта на виното
Публикувана: 19 May 2019 | 18:38

Европейската комисия одобри нови правила за опростяване и осветляване правенето на вино в ЕС, които са последната стъпка в привеждането в съответствие на законодателството в областта на виното с Договора от Лисабон.Новите правила за винопроизводството (Регламент за прилагане и Делегиран регламент) опростяват съществуващите изисквания в областта, като същевременно увеличават съгласуваността между енологичните практики на ЕС, от една страна, и от друга страна международния кодекс на енологичните практики и международния енологичен кодекс на Международната организация по лозата и виното.

 

Това подобрено законодателство представя разрешените енологични практики по начин, който е по-лесен за четене и разбиране. Това ще позволи на винопроизводителите лесно да идентифицират упълномощените практики в ЕС, както и всички изисквания, като ограничения, условия за употреба и видове вина, за които се прилагат.Сред актуализираните правила са тези за представянето и етикетирането на виното, разрешенията за лозовите насаждения, как да се избегнат измамите в лозаро-винарския сектор, за регистъра на лозята и документите, които трябва да придружават вноса и износа.Освен това, адаптирането на Регламента за спиртните напитки към правните изисквания на Договора от Лисабон се превърна в така необходима реформа, насочена към модернизиране на законодателната рамка за спиртните напитки и адаптирането й към нуждите на сектора и на потребителите.

 

Този нов регламент ще гарантира, че потребителите са точно информирани за използваните методи за производство на спиртни напитки, като същевременно подкрепят растежа на производителите. Той също така опростява процедурите за регистрация на географските указания за спиртни напитки, като прави продуктите по-добре защитени и по-лесни за управление, казват от ЕК.Процедурите за одобряване или изменение на схемите за качество също са опростени и приведени в съответствие с тези на другите сектори с географски указания. По-специално, бе установен срок от 6 месеца за контрол от Комисията на заявленията. Това опростяване ще позволи на Комисията да осигури справедливо и ефективно управление на файловете в бъдеще. Отговорностите на Комисията и държавите-членки също са дефинирани така, че да се направи системата по-ясна и по-лесна за управление.От ЕК съобщават, че този пакет от мерки цели правилното функциониране на вътрешния пазар на вино, като хармонизира правилата, които се прилагат в целия ЕС. Така Комисията може да се съсредоточи върху бъдещето на сектора в рамките на реформата на ОСП и да подобри неговата устойчивост.

agrozona.bg

Четете още: В Хасково пуснаха в естествена среда 38 сухоземни костенурки

 

 

Коментари ( 0 )