Спад на приходите от нощувки отчитат във Варненско
От всички пренощували лица 35.7% са българи, като по-голяма част от тях са отсядали в хотелите с 4 и 5 звезди
Публикувана: 17 Jul 2019 | 11:24

Приходите от нощувки през май 2019 г. в област Варна достигат 15.3 млн. лв., или с 10.7% по-малко в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани със 17.5%, докато тези от български граждани се увеличават с 28.1%.  

 

През май 2019 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.4 хил., а на леглата - 49.4 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 308.6 хил., или с 16.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 20.1%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 67.8 хил. са от български граждани, а 240.8 хил. - от чужденци.  През май 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 49.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на български граждани и 8.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 23.3 и 6.5%.

 

През май 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия - 76.5 хил., от Румъния - 41.5 хил., от Полша - 23.9 хил., от Обединеното кралство - 17.0 хил. и от Франция - 16.7 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през май 2019 г. намалява с 8.7% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 94.1 хиляди. От всички пренощували лица 35.7% са българи, като по-голяма част от тях (48.4%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 60.5 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 29.4%, след тях се нареждат тези от Германия - с 22.5%, от Полша и Франция - с по 7.3%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 82.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.1.

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през май 2019 г. е 21.7%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 25.2%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 15.2% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 14.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 4.1 процентни пункта. 

Коментари ( 0 )