ОбС – Варна, се събира днес за 43-ата си сесия
Заседанието на местния парламент може да проследите от 9 ч. само в ефира на тв „Черно море“ и онлайн на www.chernomore.bg
Публикувана: 13 Aug 2019 | 7:50

Общинският съвет на Варна се събира за едно от последните си заседания от този мандат днес от 9 ч. в зала „Пленарна“. Дневният ред на 43-ата сесия е от 9 точки.
 

Предстои да разберем дали ще бъде одобрено единственото предложение за почетен гражданин на Варна, получило одобрение от ПК „Култура и духовно развитие“ – това на проф. Милко Коларов – композитор, диригент и музикален педагог, носител на множество престижни национални и международни награди. Ще се разгледат и номинираните за почетни знаци – златен и сребърен.
 

Важни решения миналата седмица от финансовата комисия влизат в местния парламент. Първоначалната макрорамка на бюджета за 2019 г., приета от Общинския съвет, беше в размер на 406,7 млн. лв. В резултат на корекции във взаимоотношенията с централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства уточненият план към края на първото полугодие възлиза на 412,7 млн. лв. Отчетът на приходите от държавни и местни дейности към 30 юни 2019 г. е в размер на 149,7 млн. лв. Реално постъпленията в местната хазна възлизат на 217,1 млн. лв. Отчита се увеличение на събираемостта на голяма част от местните данъци. При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 81,2 млн. лв. отчетът към края на първите 6 месеца е в размер на 48 млн. лв., или 59% изпълнение от годишния план.
 

Проект за саниране на осем многофамилни жилищни сгради в града ще внесе общината и съветниците трябва да потвърдят съгласието си администрацията да внесе проектното предложение, което се финансира по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.
 

Капиталът на Тубдиспансера ще бъде увеличен с близо 257 000 лв., представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет средства за изплащане на задължения на лечебното заведение.
 

Тези, както и други решения на ОбС – Варна, ще можете да видите в заседанието на местния парламент, което ще се излъчва от 9 ч. само в ефира на тв „Черно море“ и онлайн на www.chernomore.bg.

Коментари ( 0 )