Най-много пари Община Варна ще харчи за образование през 2020 г.
При пълна зала и динамични дебати премина обсъждането на новия бюджет
Публикувана: 17 Jan 2020 | 14:15

И тази година Варна ще харчи близо половин милиард лева (малко над 492 млн. лв.). От тях 108,3 млн. лв. са от европейски програми и проекти. При пълна зала и динамични дебати премина обсъждането на новия бюджет. Срещата с гражданите бе излъчвано на живо по телевизия "Черно море". Проектодокументът, който бе публикуван на 09.01.2020 г. в сайта на общината, бе представен от Христо Иванов – зам.-кмет, и Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“. Приоритетите са свързани с инвестиции в децата и младите, в икономическото развитие на морската столица, в модернизирането на Варна и превръщането й в свързан и достъпен град с удобни квартали. При пълна зала и динамични дебати премина публичното обсъждане на бюджета в зала „Пленарна” в община Варна. 169,8 млн. лв. е приходната част за делегирани дейности от държавата. От местни дейности в хазната се чакат над 213,8 млн. лв. 91,6 млн. лв. са заложени от имуществените и др. данъци. Само от налога върху недвижимите имоти постъпленията са 32,1 млн. лв. 21,7 млн. лв. трябва да дойдат от данъците върху МПС. Още около 32 млн. лв. се предвижда от Данък имущество.

 

Туристическите налози ще донесат около 4,2 млн. лв., а от таксиметровия превоз на пътници – 1,25 млн. лв. В размер на 76,7 млн. лв. са планираните неданъчни приходи – 42 млн. лв. от общинските такси, над 21,1 млн. лв. от собственост, над 4,8 млн. лв. - от санкции, глоби, наказателни лихви, а над 8 млн. лв. – от продажба на нефинансовите активи на община Варна. За образованието в морската столица отново ще бъдат изхарчени най-много средства от Бюджет 2020 – над 154 млн. лв., което е и 40% от макрорамката. Тя предвижда през 2020 г. да се инвестират сериозни суми в образователната инфраструктура, като продължи нейното подобряване в училищата, гимназиите и детските градини. Създаването на модерна материално-техническа база трябва да стане с ново строителство, текущи и основни ремонти.

 

За здравеопазване са отделени 23,4 млн. лв. Социалните дейности възлизат на 17,2 млн. лв. За „Жилищно строителство и БКС” са предвидени 98,8 млн. лв. С над 10 млн. лв. продължава рехабилитацията на улиците. Около 5 млн. лв. са инвестициите на община Варна междублоковите пространства. За основния ремонт, реконструкцията и изграждането на уличната мрежа в макрорамката има 25,5 млн. лв. За чистота – 32,7 млн. лв.

 

Предстои ремонт на пътя за „Галата”

Коментари ( 0 )