Повече от половината варненци имат жилище
По-голямата част от имотите са с две и три стаи
Публикувана: 3 Jul 2020 | 14:29

56 на сто от варненци са осигурени с жилище. Това сочат данните на НСИ за 2019 година. По-голямата част от имотите са с две и три стаи – 70 на сто от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – малко над 20.4%, а едностайните са по-малко от 10 %, съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна“.

 

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.8, като за градовете показателят е 1.8 лица, а за селата - 1.5. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.7 кв. метра.

 

Към 31 декември 2019 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100 700 жилищни сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. - 18.1%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.7%.

 

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради - близо 80 на сто от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са под  6 %, панелните - 1.6%, а сградите с друга конструкция – близо 13%.

 

От всички 263 300 жилища в област Варна близо 74 % са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са под 22%, само електрифицираните - 2.8%, а електрифицирани само с водопровод - 1.7%.

 

Черно море

Коментари ( 0 )