Квотата на България и Румъния за улов на калкан в Черно море е увеличена с 32%
Положителна е тенденцията за запаса на калкан
Публикувана: 6 Nov 2019 | 10:26

Снимка: ПЛАМЕН ГУТИНОВ

 

През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 150 тона (по 75 тона за всяка от тях), което е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество, съобщи земеделското министерство.

 

До момента двете държави имаха разрешен улов по 57 тона. Това стана ясно по време на 43-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) в Атина. Предвид голямото значение на този вид риболов за сектора е постигнат сериозен успех за страната ни.

 

Много важно послание за бъдещото управление на калкана е подобряването на научните съвети чрез повишаване на количеството и качеството на данните от риболова. В тази връзка, ефективната работа между риболовния сектор, науката и администрацията е от ключово значение.

 

Положителната тенденция в състоянието на запаса на калкан е стимул за всички крайбрежни държави да продължат да полагат усилия за постигане на ниво на риболов, съответстващо на максималния устойчив улов, посочиха от МЗХГ.

 

По време на годишната сесия бяха одобрени мерки за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството в зоната на компетентност на ГКРСМ, както и за защита на уязвимите морски екосистеми.

 

Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море. Решението предстои да бъде официализирано в доклад от заключителната среща на 43-та годишна сесия, уточняват от земеделското ведомство.

Коментари ( 0 )