Регламентират работното време на риболовните кораби
Това става с постановление на МС
Публикувана: 6 Nov 2019 | 14:23

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя.

 

С промените се създават минимални стандарти относно условията за наемане на работа, организацията на работното време, както и за здравословните и безопасни условия на труд по отношение на рибари, ангажирани на борда на риболовни кораби с дължина, не по-малко от 24 метра.

 

По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на директива 2017/159/ЕС на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на споразумението във връзка с изпълнението на конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europeche).

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )