Предлагат за приватизация моторен кораб „Атанас Димитров“
Поддръжката му е свързана с неоправдани разходи
Публикувана: 5 Feb 2020 | 14:31

Правителството ще предложи на Народното събрание да вземе решение за приватизация на моторен кораб „Атанас Димитров“, част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД (БМКЦ). По своето предназначение м/к „Атанас Димитров“ няма пряко отношение, не се използва и не е необходим за дейността на дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. В случай, че Народното събрание вземе решение за приватизация, процедурата за това ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

 

Още от: Морски бизнес

Коментари ( 0 )