Отчитат ръст на приходите от нощувки през август във Варненско
Пренощувалите чужденци са 235.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния
Публикувана: 16 Oct 2019 | 11:20

Приходите от нощувки през август 2019 г. в област Варна достигат 100.6 млн. лв., или с 2.1% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - 8.2%, така и от чужди граждани - с 1.5%

 

През август 2019 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата - 70.6 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 0.3%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 1 552.8 хил., или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 241.5 хил. са от български граждани, а 1 311.3 хил. - от чужденци.  През август 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 25.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.2% от нощувките на български граждани и 20.1% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 51.7 и 8.6%. 

 

През август 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния - 383.3 хил., от Германия - 244.0 хил., от Полша - 158.9 хил., от Русия - 75.4 хил. и от Молдова - 52.3 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2019 г. се увеличава с 5.6% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 296.5 хиляди. От всички пренощували лица 20.6% са българи, като по-голяма част от тях (45.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 235.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 35.8%, след тях се нареждат тези от Германия - с 16.1%, от Полша - с 10.7% и от Русия - с 4.0%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 71.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.6. 

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през август 2019 г. е 70.9%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 83.4%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 67.6% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 45.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.1 процентни пункта. . 

Коментари ( 0 )