Изследват концентрацията на радон в 114 училища във Варна и областта
Главната цел е превенция на рака на белия дроб и подобряване на здравословната среда
Публикувана: 5 Dec 2019 | 15:12
Това са радондетекторите, които ще бъдат поставени в държавните училища във Варненска област. Снимка авторът

Проучване за концентрацията на радон започна в 114 училища във Варненска област, съобщи Светослав Спасов от отдел „Радиационен контрол“ към Регионалната здравна инспекция. То бе предшествано от работна среща с директори и представители на учебните заведения, която се проведе в сградата на IV ЕГ.

 

На нея те бяха запознати със стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон и националния план за действие в тази насока. Проведено бе и обучение за проучване на обемната активност на естествения радиоактивен газ. В края на срещата бяха раздадени детектори за измерване на концентрациите на радон.

 

Те ще останат в училища до април догодина, след което ще бъдат събрани и изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита(НЦРРЗ) в София.

 

След обобщаване на резултатите ще бъдат предприети и необходимите мерки. Една от основните сред тях е свързана с подобряване на вентилацията в сградите. Главната цел е подобряване на средата за учениците и превенция на рака на белия дроб, каза доц. Кремена Иванова от НЦРРЗ.

 

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност.  Образува се при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Разпада се бързо на радиоактивни
частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове.

 

Облъчването на човека става предимно в жилища. Нивата на радон се изменят непрекъснато, както през денонощието, така и през различните сезони. Концентрацията му в сгради е значително по-голяма отколкото на открито. В приземните и по-ниските етажи радонът е с по-голяма концентрация.

 

С решение 55 от 1.2.2018 г. Министерският съвет прие стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г. и национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2022 г. Целта е да бъде създадена
радонова карта на България.

 

Тя ще дава цялостна представа за това къде в страната има повишено съдържание на естествения радиоактивен газ. Информацията ще бъде полезна и при изграждането на нови сгради. Планира се и създаване на национална база данни, която ще помага на гражданите при избор на нов дом.

 

Първото проучване преди няколко години показа, че Варна е с най-ниски измерени нива на радон в сравнение със София град, София област и Пловдив.

 

Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха. Обикновено налягането на въздуха вътре в нашето жилище е по-ниско отколкото това в почвата около основите на блока.

 

Заради тази разлика жилището „издърпва” радона през цепнатините на основата и другите пролуки в дома и той прониква в стаите. Естественият радиоактивен газ е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура.

 

От гледна точка на радиационната защита той е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, съществуващи в природата.

 

Едно добро проветряване на помещенията е най-простият и ефикасен начин за намаляване концентрацията на радон, напомнят експертите.

 

Ставри Таргов

 

 

 

Коментари ( 0 )