Добрич продължава да се обезлюдява. За година 672 добричлии са се преселили във Варна
Морската столица остава най-предпочитаното място за живеене от добруджанци
Публикувана: 20 Sep 2020 | 15:35
Снимка: Фейсбук

Добрич продължава да се обезлюдява. Това сочат данните на Националната статистика за миналата година.

 

В област Добрич броят на заселените е 3 978, а броят на изселените – 4 444 през 2019 година, съобщават от териториалното статистическо бюро-Североизток.

 

В границите на областта, най-голямо движение има по направлението „град – село“ (42.9%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „село – град“ (28.4%), „село – село“ (18.9%) и „град – град“ (9.8%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в град Добрич.

 

281 жители на област Добрич са се преселили в София през 2019 година, сочат данните на Статистиката.  Жителите на областта, сменили през миналата година своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната, са 3 396 души. От тях 1 902 души са се преселили в населено място от областта. Мъжете са 857, а жените – 1 045.

 

Морската столица остава най-предпочитаната дестинация за добруджанци. 672 жители на областта са се преселили във Варна. Сред тези, които са сменили местоживеенето си през 2019 година най-голям дял са 20 – 29-годишните, следват тези на възраст 30 – 39 години.

 

В границите на областта, най-голямо движение има по направлението „град – село“ (42.9%)

 

Черно море

Коментари ( 0 )