Марин Маринов встъпи във втория си мандат като председател на Окръжен съд – Варна
Той подписа акта си пред административния ръководител на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян на официална церемония в присъствието на зам.председателите на АпС- Варна
Публикувана: 20 May 2019 | 10:52

Преизбраният председател на Варненски окръжен съд Марин Маринов официално встъпи в длъжност.
 

Той подписа акта си пред административния ръководител на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян на официална церемония в присъствието на зам.председателите на АпС- Варна.  
 

На 23 април 2019г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие от 12 гласа подкрепи Маринов за втори мандат като председател на съда.  Членовете на съвета изразиха категоричната си подкрепа за управленския модел на съдия Маринов и задълбочена му, стегната и ясна стратегия за развитие на институцията през следващите пет години. Преди това той получи и подкрепа от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Варна.
 

Съдия Марин Маринов e с ранг „съдия във Върховен касационен съд и Върховен административен съд“. Роден е във Варна. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997г. С над 20 години стаж в правосъдната система, като започва кариерата си като младши съдия в Окръжен съд – Варна през 1999г. От февруари 2000г., в продължение на година и четири месеца, е съдия в Районен съд - Варна. Зам.председател на Варненски районен съд и ръководител на „Наказателно отделение“ от юни 2001г. до октомври 2006г., след което до май 2008г. работи като окръжен съдия във Варна. От май 2008г. до февруари 2014г. е зам. председател на Варненски окръжен съд и ръководител на „Търговско отделение“. През април 2014г. е избран за председател на Варненски окръжен съд.


Черно море
 

Коментари ( 0 )