Осигуреността с лекари във Варненско е по-висока от средната за страната
Най-много са GP-тата, кардиолозите и акушер-гинеколозите
Публикувана: 9 Jul 2020 | 12:30

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. за област Варна е 50.7 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (42.6 на 10 000 души от населението).

 

Осигуреността на населението с лекари варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2) и Пловдив (51.0). Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.

 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 284, или 11.9% от всички в областта, следвани от кардиолозите - 138 (5.8%), акушергинеколозите- 135 (5.7%), спешните медици - 128 (5.4%), анестезиолозите - 123 (5.2%), педиатрите - 115 (4.8%).

 

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 383 лекари.

 

Зъболекарите са 583, като 403-ма от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 048, от които 1 756 медицински сестри и 348 акушерки.

 

Разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол и възраст е следното: мъжете са 913 (38.3%), жените - 1 470 (61.7%). Най-голям е делът на докторите във възрастовата група 55 - 64 години - 703, или 29.5%. Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 489 или 20.5%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 394, или 16.5%.

 

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 666 легла. В сравнение с края на 2018 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд намалява с 0.1%, съобщават още от ТСБ – Североизток.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )