Отворени са офертите за строителен надзор при рехабилитацията на близо 52 км третокласни пътища
3 фирми кандидатстват за пътя Варна - Житница
Публикувана: 14 Jul 2020 | 9:45

Отворени са ценовите предложения на допуснатите участници в откритата обществена поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при рехабилитацията на над 23 км от път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково - Межден и около 19 км от път III-9004 Варна - Житница.

 

Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обществената поръчка е в обособени позиции.

 

В обособена позиция №6 е рехабилитацията на 18,838 км от третокласния път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница ( от км 18+212 до км 21+176,  от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839)  в област Варна.

 

Републиканският път е основна връзка за общините Белослав, Провадия и Девня. Разделен е в три участъка. Първите два участъка са в община Белослав, а третият –  в общините Провадия и Девня.

 

За обособена позиция №6 – лот 36 са отворени ценовите оферти на:


-    „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 213 000 лв. без ДДС;

 

-    ОБЕДИНЕНИЕ „СНИК ТРИ ЕС“, участници в обединението: „ТРИ ЕС“ ЕООД и „СНИК“ ЕООД – 247 500 лв. без ДДС;

 

-    „РУТЕКС“ ООД – 198 500 лв. без ДДС.

 

С рехабилитацията на регионалните третокласни участъци ще се подобрят трайно технико-експлотационните им характеристики и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване, съобщават от АПИ.

 

Черно море

 

 

Коментари ( 0 )