146 първокласници в Аксаково влизат в час на 15 септември
Заради COVID-19 медицински лица посрещат учениците
Публикувана: 14 Sep 2020 | 13:56
инж. Атанас Стоилов

146 деца от община Аксаково ще влязат за първи път в класните стаи на 15-и септември. Единствените по-малки от тях ученици в общинските училища ще са 70 възпитаници на подготвителните групи в тях.

 

В училищата на територията на общината - четири основни и две средни, общият брой на учениците през тази учебна година е 1522.

 

В шестте общински детски градини ще бъдат обгрижвани общо 588 деца, 119 от които - в подготвителни групи.
  

 

В началото на новата учебна 2020/2021 година капацитетът на детските градини и училищата е достатъчен, за да бъдат обхванати всички деца и ученици, които живеят в град Аксаково и общината, коментира кметът инж. Атанас Стоилов.
    

 

Новата учебна година в Аксаково започва и в Центъра за подкрепа за личностно развитие с 20 групи за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

 

Материално-техническата база на училищата и детски градини е в отлично състояние и отговаря на санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания за организация на образователно-възпитателния процес. В детските градини и училищата на територията на община Аксаково няма недостиг на персонал.      

 

В сила са заповеди на кмета на общината и на директорите на детските и учебни заведения за спазване на  противоепидемичните мерки във връзка с обявената епидемична обстановка и предпазване от COVID 19.    

 

Децата и учениците сутрин се приемат от фелдшер и медицински сестри. В сградите на образователните институции не се допускат външни лица. 

 

Ако това е наложително, то се случва при строго спазване на противоепидемичните мерки.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )