Варненските учители с повече отпуск и пари за облекло в следващите 2 години
Колективен трудов договор в сферата на образованието подписаха във Варна
Публикувана: 18 Mar 2019 | 14:48
снимки: Пламен Гутинов

Kолективен трудов договор (КТД) в сферата на общинското образование бе подписан на официална церемония в община Варна. Договорът е със срок на действие 2 г. и предвижда повече пари за професионална квалификация на учителите, за представително и  работно облекло и допълнителен отпуск. КТД се отнася за всички целодневни детски градини, основни училища и професионални гимназии в община Варна.

 

 „Този договор е много важен, както в социалната сфера, така и в заключителните разпоредби. Това каза Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ и областен координатор. Във Варна е договорен допълнителен отпуск за учителите. Така отпуските стават 57, плюс допълнителните грипни, дървени и др.ваканции. Парите са увеличени - за лекторски, за професионално-квалификационна степен. Помощник-възпитателите ще получават 120% над минималната работна заплата, гл. счетоводители – със 130% повече. 430 лв. се отпускат за представително облекло. За работно облекло на останалия персонал – 380-390 лв. Осигурени са плащанията за всички празници. Няма неизпълнено искане от синдикатите. Над 4500 са учителите във Варна“, отбеляза още Веселин Рашев.

 

"Базата е нещо изключително важно, затова са сериозните инвестиции в образователната инфраструктура, каза кметът на Варна Иван Портних. Най-важното са разбира се учителите, защото сградите без учителите не могат да доведат до качествено образование за нашите деца. Затова искам да изразя благодарността си към социалните ни партньори за конструктивната работа. Община Варна е една от малкото общини, която с подписването на този колективен трудов договор надгражда предходната рамка, но и националната такава. Образованието е безусловно приоритет номер 1 за общината, тъй като децата са нашето бъдеще, най-ценният капитал на града ни, който гарантира развитието му в перспектива", допълни кметът.

 

 

Договорен е по-висок минимален размер на допълнителните трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация, т.нар. ПКС – професионална-квалификационна степен; над договорените в отрасловия колективен договор са и средствата за лекторски час – между 6 и 7,50 лв. на час, в зависимост от степента на образование; Допълнително заплащане за работа при специфични условия на труд на персонала, работещ в детски градини със специални групи (ДГ № 9 „Ален мак“, ДГ № 20 „Бриз“ и ДГ № 46 „Горска приказка“); Допълнително възнаграждение на възпитатели и помощник-възпитатели в общежитията за нощен труд;

 

 

Допълнително възнаграждение е осигурено на възпитатели и помощник-възпитатели в общежитията в размер на 1,20 лв. за отработен час нощен труд; За водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици са включени педагогическите специалисти, работещи в ЦПЛР – 15.00 лева месечно, както и учителите по ИКТ, които не са ръководители на компютърни кабинети и им се възлага поддържането на задължителната електронна документация, се изплаща допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 30.00 лева месечно; Във връзка с необходимостта от мотивиране на млади учители за включване и оставане в системата за наставничество на учители се заплаща допълнително възнаграждение в размер на не по-малко от 65.00 лева месечно за срок до една година; Увеличен е размерът на основния платен годишен отпуск, който за учителите, членове на синдикални организации от община Варна, е 57 работни дни.

Всички партньори изразиха своето задоволство от добрата работа и успешния договор, както и от лекото сътрудничество.

Ели Маринова

Снимки Пламен Гутинов

 

Изграждат нови детски градини във Варна

Още от: Общество

Коментари ( 0 )