Учим чужди езици с ваучери във Варна
Държавата поема 50% от стойността на обучението
Публикувана: 23 Apr 2019 | 14:35

Стартира нов разширен прием на заявления по проекта „Ваучери за заети лица”, съобщиха от Регионалната служба по заетостта във Варна. Операцията ще предостави възможност на работещите да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

 

Финансовият ресурс е в размер на близо 19 млн. лв., като се очаква с планираните средства още 30 000 души да повишат квалификацията си.


По време на новия прием право да подават заявления имат работещи на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:


* С придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничения във възрастта);
* Над 54 год. (навършили 55 г.) с висше образование.


Желаещите да участват ще имат възможност да преминат профeсионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучение по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.


По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на включените в обучение  и при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на хората относно качеството на подготовката и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучаващата организация за постигане на по-добри резултати, смятат в РСЗ – Варна.


Заинтересованите могат да подават своите заявления както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната


Срокът за прием на заявления е от 1.4.2019 год.  до изчерпване на предвидения финансов ресурс.


Проектът е съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Коментари ( 0 )