С 4% по-малко са студентите във варненските ВУЗ-ове
Наполовина е намалял броят на преподавателите в колежите
Публикувана: 23 May 2019 | 12:52

С хиляда са по-малко студентите във варненските висши учебни заведения през учебната 2018/2019 година, сочат данните на НСИ. Общият брой на студентите в област Варна, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 24.6 хил., което е с 1.0 хил., или с 3.7%, по-малко в сравнение с предходната учебна година. Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователноквалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите, в структурата на университетите, се обучават 1 327 студенти, като спрямо предходната година техният брой се увеличава с 10 души, или с 0.8%.

 

През 2018 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 366 студенти, с 15 по-малко спрямо предходната година, или с 3.9%. Преподавателите в колежите, в структурата на университетите, са 25, като спрямо предходната година техният брой намалява с 19, или с 43.2%. Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ През учебната 2018/2019 година за придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища в област Варна се обучават 22.7 хил. студенти, от които 47.5% са жени. Студентите български граждани са 20.1 хил., или 88.7% от всички студенти в университети и специализирани висши училища в област Варна, и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 1.3 хил., или с 6.2%. Чуждестранните студенти са 2.6 хил., което е с 16.4% повече спрямо 2017/2018 учебна година.

 

Преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 1.8 хил., като на основна работа са 1.5 хил., или 79.5%. През 2018 г. ОКС „бакалавър“ в област Варна са придобили 3.1 хил. студенти, от които 1.7 хил., или 53.6% са жени. Висше образование, степен „магистър“, са завършили 2.2 хил. студенти, от които 59.0% са жени.

 

Образователна и научна степен „доктор“

Към 31.12.2018 г. в област Варна се обучават общо 588 докторанти, като 53.1% от тях са жени. Чуждите граждани, обучаващи се за докторанти са 92, което е с 5.2% по-малко в сравнение с предходната година. През 2018 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 127 души, от които 61, или 48.0%, са жени.

 

 

Воден флашмоб в подкрепа на донорството и трансплантациите организираха във Варна

 

Коментари ( 0 )