Съдия Ирена Петкова встъпи в длъжност като заместник-председател на Окръжен съд – Варна
Публикувана: 18 Jul 2019 | 8:24

Считано от 17 юли 2019г., съдия Ирена Петкова встъпи в длъжност като заместник-председател на Окръжен съд - Варна, а също така и като ръководител на Гражданско отделение в съда.

 

Съдия Петкова подписа акта си за встъпване пред административния ръководител на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов на официална церемония в присъствието на зам.председателите на ВОС и съдебния администратор на съда. 

 

По мотивирано предложение на съдия Маринов, с решение по Протокол 22/09.07.2019 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи съдия Петкова на посочената длъжност, която до 17 юли 2019г. бе заемана от съдия Росица Станчева (освободена по нейна молба, поради командироване в Апелативен съд – Варна).

 

Предложението на съдия Маринов бе подкрепено с положително становище от съдиите от Окръжен съд - Варна, както и от положителните становища на Комисията по професионална етика и Комисията по атестирането и конкурсите към Висшия съдебен съвет.

 

Съдия Ирена Петкова е родена във Варна. Завършила е специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски” през 1996 г. Кариерата и́ започва през 1999 година, като младши съдия в Окръжен съд - Варна. На 14.7.2000 г. встъпва в длъжност като районен съдия в Районен съд - Варна. В периода февруари 2003 г. – февруари 2004 г. е заместник-председател на PC-Варна. От 16 февруари 2004 г. е съдия в Окръжен съд – Варна, като в продължение на 15 години е била част от Гражданско отделение на съда. С решение на ВСС от април 2011 г. придобива най- високия ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

Коментари ( 0 )