Започна кампания по повод Световния ден срещу насилието над деца
Инициативата включва срещи с професионалисти, с ученици от 5 до 12 клас, с родители
Публикувана: 19 Nov 2019 | 14:03

Кампания по повод 19 ноември – Световен ден за борба срещу насилието над деца, се провежда за трета поредна година във Варна.

 

Инициативата включва срещи с професионалисти, с ученици от 5 до 12 клас, с родители. В рамките на събитието се проведе и семинар „Междуинституционално сътрудничество при работа при случаи на насилие над деца – превенция, добри практики и проблеми в нормативната уредба“, организиран от дирекция „Превенции“ и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

В срещата участваха социални работници, секретари от местните комисии за борба срещу противообществени прояви, психолози, педагогически специалисти, юристи, представители на НПО.

 

В рамките на семинара бяха засегнати проблеми, свързани с превенция на агресията и тормоза в училище, засилване на взаимоотношенията учител-ученик-родител.

 

Черно море

Коментари ( 0 )