7 училища и 3 детски градини във Варна бяха обновени и модернизирани
Безвъзмездната финансова помощ бе на стойност 16 309 436.85 лева
Публикувана: 10 Dec 2019 | 12:25
снимки: Пламен Гутинов

7 училища и 3 детски градини във Варна бяха обновени и модернизирани безвъзмездна финансова помощ на стойност 16 309 436.85 лева. Това каза Лилия Христова, директор на Дирекция "Образование и младежки дейности" на  заключителна пресконференция по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

„Изпълнението на този проект бе предизвикателство за Община Варна, отбеляза зам.-кметът Христо Иванов. Още в предишния програмен период бяха ремонтирани пет училища. След края му, взехме решение да ремонтираме не само сградите, но и дворовете на учебните заведения. Избрахме изпълнителите, но се оказа, че когато се прави реконструкция на толкова стари сгради, винаги излизат непредвидими детайли, които изискват по-задълбочени ремонтни дейности, търсене на решения, което от своя страна води до забавяне на срокове и търсене на допълнително финансиране. Благодарни сме за търпението на директори, преподавателски екипи, родители и ученици. След края на проекта, виждаме, че са постигнати необходимите резултати, варненските училища има приятен, приветлив вид, допълнителни асансьори за инвалиди, а и енергийната ефективност е на ниво. Вярвам, че след време ще се забравят всички несгоди по време на реализирането на този сложен и нужен проект. С реализацията му и ние придобихме опит за следващ етап в идващия програмен период, защото ни чакат за ремонт още много варненски училища, каза още Иванов.

 

Средствата, използвани по този проект са за реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во Основно училище, мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СОУ "Найден Геров". Останалите мероприятия за ремонта на учебните заведения са: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов" на стойност 1 920 000 лв.; рРеконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“, на стойност 2 909 000 лв.; реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”, на стойност 755 240 лв.;

 

Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Стефан Караджа“ на стойност 1 224 000 лв.; ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане на ДГ №1 „Светулка“ на стойност 493 050 лв.; ДГ № 41 “Първи юни” – ремонт, газификация и оборудване" на стойност 780 500 лв.; основен ремонт на филиала на ДГ № 12 „Ян Бибиян“ на стойност 158 000 лв.; ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров” на стойност 2 039 000 лв.

Ели Маринова

Снимки Пламен Гутинов

 

Окръжен съд – Варна обменя опита си в детското правосъдие с Унгария

Коментари ( 0 )