Обучението с ваучери вече ще се плаща наполовина от участниците
От началото на април в бюрата по труда започва нов прием на заявления за кандидатстване от заети лица
Публикувана: 28 Jan 2020 | 12:18

От началото на април започва нов прием на заявления за ваучери за курсове по чужди езици, компютърни умения, обучение за нова професионална квалификация за работещи.

 

Проектът „Ваучери за заети лица”е съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

Обучението ще се покрива наполовина от участниците. Те ще трябва да платят 50 % от стойността на ваучерите.

 

Програма предоставя възможност на заетите да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса, уточнават от Регионалната служба по заетост във Варна.

 

Право да подават заявления имат всички на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничения във възрастта), над 54 год. (навършили 55 год.) с висше образование.

 

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат профионално обучение или обучение за продобиване на ключова компетентност. Обучение по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици –или дигитална компетентност.

 

Заинтересованите лица могат да подават своите заявления, както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната

 

Срокът за прием на заявления е  до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Коментари ( 0 )