Част от касите на дирекция „Местни данъци“ във Варна ще работят извънредно
Вижте кои
Публикувана: 19 Dec 2019 | 17:01

На 20.12.2019 г., 23.12.2019 г., 27.12.2019 г. и 30.12.2019 г. включително  касите за плащане на местни данъци и такси - на бул. “Сливница“ №191 (сградата на Изчислителен център), ще работят извънредно от 08.00 ч. до 17.30 ч., съобщиха от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна.

 

На 31.12.2019 г. работното време с граждани е от 08.00 ч. до 10.30 ч.

 

Без промяна остава работното време на касовите салони на:

бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 

 

площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12.30 ч. и от 13.30-17.00 ч.


бул. “8-ми приморски полк”  №43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.00-12.30 ч.; 15.00-15.15 ч.


ул. “Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“),  работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.00-15.15 ч.


кв. Виница, сградата на Кметство Приморски, работно време с граждани: 9.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.15-15.30 ч.


Информация за размера на задълженията може да бъде получена на гише „Информация” в дирекция "Местни данъци”,  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg , www.nap.bg , www.epay.bg.


Задълженията  могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път. За улеснение на гражданите на касите на дирекция „Местни данъци“ функционират ПОС – терминални устройства.


Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.
„Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна
      IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00
      BIC: CECBBGSF

 

Код за вид плащане:
44 14 00              Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00              Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;  
44 22 00              Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00              Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00              Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00              Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00              Туристически данък;
44 65 00              Приходи от глоби и санкции;
44 80 13              Такси за притежаване на куче.  


Други начини за плащане на задълженията:

С ПИН код през екрана за проверка на задълженията;
В офисите на ИЗИПЕЙ АД, офиси на ЦКБ, Банка Пиреос, Банка ДСК, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
По Интернет, чрез www.ePay.bg;  
В клонове на Български пощи;
Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП със следния линк https://inetdec.nra.bg;
През онлайн платформата на www.transcard.bg за притежателите на кредитни карти транскарт;
През дигиталния портфейл iCard.

Коментари ( 0 )