Променя се данъкът при придобиване на имущество във Варна
Увеличава се от 2,6% на 3%
Публикувана: 27 Dec 2019 | 16:11

Местният парламент гласува изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна. С промените от догодина данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин се увеличава от 2,6% на 3%.

 

Кметът Иван Портних, по чието предложение се вдига налогът, заяви, че този данък не засяга всички, а само една част от данъкоплатците. „Както през предишния мандат, така и този, не променяме нито един данък, който е на ежегодна основа и който касае всички наши съграждани, например данък сгради и такса смет. Тези налози остават непроменени, въпреки че в големите градове тече процес на повишение. Внушението, че се вдигат всички данъци, категорично не е вярно“, изтъкна кметът от трибуната в зала „Пленарна“.

 

Налогът при придобиване на имущество по възмезден начин за последно е променян преди повече от 10 г. От този вид местен данък се очакват около 3,7 млн. лева повече приходи в бюджета. Те ще бъдат инвестирани в облагородяване на градската среда, опазване и поддържане на зелената система на общината, изграждане и ремонт на тротоари и улици в междублоковите пространства.

 

На днешното заседание общинските съветници гласуваха и близо 775 хил. лева за две лечебни заведения в града. Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ще получи малко над 324 хил. лева като целева субсидия за изплащане на заплати, осигуровки и данъци на персонала за периода до 30 ноември 2019 г. Други близо 450 хил. лева ще бъдат предоставени на Очна болница. С тях ще се погасят стари задължения на лечебното заведение до датата на поемане на управлението от Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

 

Общинският съвет разреши отпускането и на близо 138 000 лв. за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в шест общински училища. Учебните заведения, в които има такива паралелки, са ОУ „Кап. Петко войвода“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Св. Кл. Охридски“ в с. Константиново, СУ „П. К. Яворов“, ОУ „Иван Вазов“ и СУ „Л. Каравелов“.

 

Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да съфинансира проект за саниране на осем многофамилни жилищни сгради в града на стойност над 1,2 млн. лв. От местната хазна ще бъдат отпуснати до 62 хил. лв., с които ще се покрият разходите за управление на проекта, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Коментари ( 0 )