Нов завод за преработка на битови отпадъци ще се строи край Варна
За него вече са заделени 3,14 млн. лв., обмислят се и подземни контейнери за смет
Публикувана: 29 Jan 2020 | 14:10

Близо 99 млн. лв. е бюджетът за функция “Жилищно строителство и БКС” през 2020 г. Проектрорамката му беше одобрена на заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. Малко над 25,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа, а 10 млн. лв. са предвидени за текуща рехабилитация на улици. По около 5 млн. лв. са заделени за благоустрояване на междублокови пространства и поддръжка на зелените площи, включително на Морската градина , a 2,4 млн. лв. – за улично осветление.

 

План-сметка „Чистота“ е в размер на 40,5 млн. лв. От нея става ясно, че община Варна ще инвестира средства в ново съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци. За тази цел в местната хазна за 2020 г. са заделени над 3,14 млн. лв. В тази сума влизат разходите за закупуване на земя, извършване на предпроектни проучвания, както и проектиране на съоръжението.

 

Бюджетът за чистотата на Варна за 2020 г. е 3,3 млн. лв. повече спрямо средствата за 2019 г., при това без увеличение на таксата за битови отпадъци. За жилищни имоти тя е 0,98 промила от данъчната оценка и е една от най-ниските в страната.

 

Очакваните приходи от такса смет са 29 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече от планираните за миналата година. Около 2,5 млн. лв.а се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ – Варна. Преходният остатък от преизпълнение на приходите от такса смет и неразплатени разходи към края на 2019 г. е в размер на над 9 млн. лв.

 

Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка на отпадъци. За тази дейност са предвидени близо 16,3 млн. лв., като 9,3 млн. лв. ще струва преработката на боклука в завода в с. Езерово. В тазгодишния бюджет са заделени също средства за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен.

 

За почистване и поддържане на чистотата на обществените места община Варна е предвидила 14,6 млн. лв., с около 2 млн. лв. повече спрямо 2019 г. От тях 8,1 млн. лв. са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др.

 

Планираните разходи за чистотата на Морската градина са в размер на близо 1,3 млн. лв. От тях около 1,1 млн. лв. ще бъдат вложени в нова специализирана техника – мотометачни машини, цистерна за измиване на улици, вакуумни почистващи машини и др.

 

В местната хазна за сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,6 млн. лв.. В тази сума са включени средствата в размер на близо 394 000 лв. за изграждане на джобове за контейнери по улиците в града. Други 72 000 лв. ще бъдат инвестирани в надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване.

 

По време заседаниетобеше обсъден и въпросът за изграждането на подземни контейнери за смет. Съветниците решиха да възложат на районните администрации в 6-месечен срок да посочат места, на които биха могли да се поставят такива съоръжения. След това ще се направи обследване и ще се проучи опитът на други градове, за да се реши какви стъпки ще предприеме общината. Само за 2019 г. санкциите, които са наложени на сметопочистващите фирми, са в размер на 300 000 лв., бе съобщено също по време на заседанието.

 

Прочетете още: Такса „Смет“ във Варна остава непроменена и през 2020 г.

Коментари ( 0 )