192 нови доброволци преминаха онлайн обучение по превенция на рисково поведение във Варна
Модулите са разположени в специална платформа
Публикувана: 15 May 2020 | 16:05

Дистанционно обучение по превенция на рисково поведение бе проведено с доброволци от училищните клубове към Община Варна. 192 нови младежи преминаха успешно тест след базови обучителни модули по темите, свързани с превенции при употребата на наркотици, на рисково сексуално поведение, на трафика на хора и на правонарушения, извършвани от деца.
 

Модулите са разположени в специална онлайн платформа, като всеки от тях съдържа общи дефиниции, нормативна уредба, основни рискове, начини за предпазване от попадане в рискови ситуации и инструменти за работа по темите чрез връстников подход.

 

Дигитално продължава и подготовката им за развиване на презентационни умения и структуриране на информационна сесия пред връстници, обясниха от дирекция "Превенции", която организира обучението.
 

Училищните превантивни клубове са постоянна извънкласна форма за работа по превенция на рисковото поведение сред ученици 8 - 12 клас.

 

Към момента такива функционират в 12 училища: Първа езикова гимназия, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри“, VГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУЕО „Александър С. Пушкин“, СУ за ХНИ „Константин Преславски“, МГ „Д-р Петър Берон“, “, Професионална техническа гимназия, ВТГ „Г. Ст. Раковски“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГССД „Николай Хайтов“. За учебната 2019/2020 общо в клубовете има 432 доброволци.

 

Черно море

Коментари ( 0 )