Павел Христов: Платформата „Единна информационна точка” ще намали разходите и административната тежест
Публикувана: 21 Mar 2019 | 10:13

Систематизирането на информация от различните източници  –  институции, бизнес и граждани, би намалило разходите и административната тежест в процеса на планиране и изграждане на инфраструктура. Това е целта на електронната платформа „Единна информационна точка”.
 

Електронната платформа се базира на географската информационна система (ГИС), която позволява да бъдат разгърнати високоскоростните електронни съобщителни мрежи за прецизно представяне на данни и сигурност на инвеститорите. Това коментира народният представител от ГЕРБ Павел Христов, който постави въпроси към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков при изслушването му в пленарната зала относно работата по създаване на Единна информационна точка.
 

По време на обсъжданията в парламента стана ясно, че финансирането за изпълнение на платформата е близо 2 млн. лв. от Оперативната програма „Добро управление”.
 

„Проектът е реализиран, в момента се попълват конкретните данни, така че всеки субект, който има интерес за разгръщането на електронните съобщителни мрежи, да разполага с пълна информация за физическата инфраструктура. Дава се възможност за споделено използване на изградената инфраструктура – пътна, пристанищна, железопътна. Физическа инфраструктура притежават и доставчиците на топлинна, на електрическа енергия, на газ, на електронни съобщения и мрежи. Целта е при разгръщане на електронните съобщителни мрежи тя да се ползва съвместно, за да се намалят разходите, да се улеснят инвеститорите, а и потребителите, собственици на имоти и тези, които ползват сервитути”, изтъкна министър Желязков. Той обясни забавянето на работата по платформата с обжалване на обществена поръчка.
 

Павел Христов заяви, че платформата ще сложи край на „постоянното разкопаване“ на улиците, защото ще даде възможност на инвеститорите да планират по-добре своите дейности. По негови думи ясните правила и прозрачността, които Единната информационна точка ще наложи, ще осигурят справедливи, равни условия за всички инвеститори. По този начин ще се стимулират малките и средните предприятия.
 

Той поздрави екипа на министерството за усилията да се гарантира, че при разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи за общините и бизнеса няма да има допълнителни неоснователни разходи.

 

Варненският депутат отчете, че платформата е разработена на основата на отворен код. Това означава, че няма да се дават допълнителни средства за лицензи и поддръжка. Платформата гарантира, че общинските администрации и частните оператори ще могат да използват нейните функционалности, без да се налагат допълнителни разходи от тяхна страна.
 

По негови думи тя предлага няколко електронни административни услуги и осигурява условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

 

Коментари ( 0 )