Едва 5 – 6 % от хората с увреждания в страната работят
Посредници ще им оказват безплатно съдействие за заетост благодарение на нов център във Варна
Публикувана: 20 Feb 2019 | 14:15

Заетостта за хората с увреждания е една от най-неразработените теми на нашето съвремие. Много малко се е променило в сектора от 30 години насам, заяви на пресконференция във Варна председателят на „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) Георги Георгиев.

 

По думите му през последните години не се наблюдава увеличение на заетостта сред хората с увреждания. Данните сочат, че към момента в България в специализирани предприятия работят 1700 хора с увреждания. Около 20 000 са заети по собствена инициатива в реалната икономика. Според тези цифри работещите хора с увреждания са не повече от 5 - 6% от всички инвалиди в България, уточни Георги Георгиев.

 

Във връзка с това сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ инициира дейности, свързани с прилагането и развитието на налагащия се в света и Европа модел „подкрепена заетост“ за подпомагане на хората с увреждания за трудова реализация. Моделът включва партньорство и работа както със самите хора с увреждания, така и с потенциални работодатели. Чрез партньорството ще бъдат създадени и развити две мрежи - една на социалноотговорните работодатели и една национална мрежа от социални услуги.

 

За целта във Варна е разкрит нов Център за подкрепена заетост. В него работи екип от специалисти, а процесът е двупосочен. От една страна е насочен към хората с увреждания - да се привлекат, мотивират и получат минимална подготовка от базови познания и умения, както и да се създадат у тях нагласите за желание за работа. В другата посока - да се установят контакти с работодатели.

 

Центърът е позициониран във Варна и ще работи основно в града, но е с национален обхват чрез структурите на НАСО в страната. Организацията ще реализира и провеждане на информационна кампания и срещи в цялата страна, които ще насочат вниманието на заинтересованите страни и обществеността към формиране на отношение и възприемане на хората с увреждания като равнопоставена, трудоспособна част от населението с реални възможности за заетост.

 

Според това какви хора с увреждания ще поискат нашето съдействие за търсене на работа, според техните желания и възможности ще търсим съответните работодатели и сфери за реализация. Ще работим с всеки един работодател, който желае да бъде част от нашата мрежа, отбеляза Георги Георгиев.

Центърът за подкрепена заетост се намира на ул. „Тодор Икономов“ 35 във Варна.

 

Мариана Стойкова

 

Коментари ( 0 )