Близо 8400 безработни започнали работа във Варненско през първото плугодие на 2020
Само през месец юни са били устроени близо 3100 човека
Публикувана: 30 Jul 2020 | 11:28

На работа в област Варна през периода януари-юни 2020 г. са постъпили 8382 безработни. Само през месец юни 2020 г. на са били устроени 3076 човека. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – близо 98,7% от общия брой започнали работа. През месеца в трудова заетост са устроени 622 младежи на възраст до 29 години, както и 35 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от Агенциятаб по заетостта.

 

През юни 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1409 работни места. На първичния пазар са обявени 1334 работни места. Най-много от заявените през юни работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (519). Следват търговия (140), преработващата промишленост (125), административни и стопански дейности (105) и образование (90). По програми и мерки за заетост са обявени 46 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 29 работни места.

 

От началото на годината броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда от област Варна е нарастнал с 3944 лица. Броят на регистрираните безработни в края на месец юни е 14147, с 2464 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица във Варненска област през юни 2020 г. е 6,4%. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 1,1 процентни пункта на равнището на безработица, През юни 2020 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта са се конкурирали средно по 6 безработни лица.

 

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец юни 2020 г. е 8239 с 1860 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е 4,7%, с 2,9 процентни пункта по-високо спрямо юни предходната година. В сравнение с май 2020 г. се отчита спад с 1,1 процентни пункта.

 

Черно море

Коментари ( 0 )